nieuws

Sierstraatwerk even goed mechanisch uit te voeren

bouwbreed Premium

“Straatwerk wordt steeds meer mechanisch uitgevoerd. Een goede zaak. Op deze wijze blijven meer straatmakers langer gezond. Ook sierstraatwerk mechanisch aan te pakken daar wordt nauwelijks bij stilgestaan. Toch is dit werk beslist niet lichter dan het normale straatwerk. En de mogelijkheden zijn er.” Aan het woord is de heer C. Stam van D’horst sierbestrating BV te Maasdam.

Jarenlang als opzichter betrokken geweest bij het Rotterdamse straatwerk en mogelijk daardoor ook aangestoken door het ‘mechanisch straten virus’ dat hier al jaren geleden zijn kop opstak en inmiddels onder een grote kring van lieden woedt, heeft de thans ‘vuttende’ Stam nog niet het medicijn gevonden deze ‘aandoening’ de baas te worden. Bijna dagelijks is hij bezig zijn visie, dat ook sierstraatwerk even goed machinaal is uit te voeren, te concretiseren in een werkelijk praktische toepassing.

“Het heeft een lange weg te gaan”, verzucht Stam die reeds in 1991 zijn gedachten hierover in tal van verbandontwerpen op papier vastlegde. “Aannemers blijven van mening dat sierstraatwerk altijd handwerk zal blijven. Voor een deel zal dat opgaan. Kleine oppervlakken zullen mogelijk sneller met de hand in sierbestrating ke worden uitgevoerd. Historische pleinen in oude binnensteden maar ook grote parkeerterreinen die in toenemende mate door gemeenten, met sierbestrating, een speelser en meer passend karakter worden gegeven, laten een mechanische aanpak zeker toe.” Stam vindt het een misvatting dat het handmatige sierstraatwerk lichter zou zijn dan het op klassieke wijze meters maken, waarbij dagelijks zo’n goede 16 tot 17 ton stenen door straatmakers handen gaan. “Natuurlijk gaan er bij het meer creatieve handmatige sierstraatwerk minder klinkers door de vingers maar het aantal knie- en rugbewegingen worden er zeker niet minder om. Fysieke belasting dus volop. De ‘oud-opzichter’ toont in zijn Maasdamse woning een tweetal in pur-schuim klinkers ontwikkelde schelpenverbanden in een stramien 90 x 75 cm en 120 x 100 cm. Het heeft hem een paar jaar gekost zo ver te geraken, maar het resultaat mag er wezen.

Enkele betonwarenfabrikanten zien zeker goede toepassingsmogelijkheden en hebben zich reeds bereid verklaard beide ontwerpen te willen maken. Alleen de mallen ervoor ontbreken nog en de vacuumklem waarmee de klinkers in dit schelpenverband ke worden gehanteerd.

“Het maken van dergelijke mallen is geen punt, hiervoor zijn uitstekende producenten te vinden”, verklaart Stam. Het probleem is zoals zo vaak, de centjes. Op dit ogenblik is hij in gesprek met een zestal bedrijven waaronder straatmakers- en wegenbouwbedrijven en die duidelijk interesse hebben voor zijn ideeen. Wellicht dat die financiele injectie niet lang meer op zich laat wachten. Ondertussen zit de heer Stam niet stil en is hij druk doende met het ontwerpen van nog andere verbanden. Op de tekentafel liggen reeds voorbeelden van het segmentverband, schubbenverband en waaierverband. “Dat we met mechanisering van het straatwerk de straatmaker langer gezond houden is vanzelfsprekend het belangrijkste. Maar van belang is ook dat het met de machine gemaakte werk uiteindelijk veel minder onderhoud vraagt. De volledig aaneengesloten klinkers laten immers maar weinig begroeiing toe. En dat geldt ook voor het mechanisch sierstraatwerk”, aldus de heer Stam.

Ontwerp mechanische sierbestrating in schelpenverband.

Reageer op dit artikel