nieuws

Roermond kiest voor openbare aanbesteding

bouwbreed Premium

Onder het motto ‘Waar voor je geld’ heeft de gemeente Roermond het aanbestedingsbeleid onder de loep genomen. Roermond kiest voor openbare aanbesteding, waarbij een ieder kan inschrijven en werken algemeen bekend worden gemaakt.

Roermond gaat uit van de stellingen dat de keuze van een architect zeker zo belangrijk is als die van een aannemer en dat aanbesteden en gunnen van werken moet gebeuren op basis van een goede kwaliteit-prijsverhouding. De architect is de eerste adviseur van de gemeente die antwoord moet geven op de vraag wat mogelijk is binnen het beschikbare budget. Tevens moeten zijn creaties passen in het architectuurbeleid van de gemeente.

Roermond wil wat betreft de openbare aanbesteding toch de mogelijkheid houden om werken tot f.550.000 om bedrijfseconomische en uitvoeringstechnische reden aan te besteden in de vorm van open prijsoverleg. Werken boven het raambedrag van f.11.255.000 worden Europees aanbesteed, die met een aanbestedingbedrag van circa vijf procent tot 100 procent van dit bedrag worden openbaar aanbesteed.

Bij een geschatte bouwsom van minder dan 5 procent van het Europese normbedrag mag naast de openbare ook de onderhandse aanbestedingsvorm worden toegepast. Gunning uit de hand mag gebeuren bij een investering van minder dan 1 procent van het Europees bedrag. Deze regels gelden bij nieuwbouw, verbouw of aanpassingen. Voor onderhoud- en sloopwerken tot f.50.000 geldt een enkelvoudige en boven de f.50.000 een onderhandse aanbesteding.

Reageer op dit artikel