nieuws

Renovatie van Felix Meritis in Amsterdam

bouwbreed Premium

Het gebouw van The Felix Meritis Foundation aan de Keizersgracht in Amsterdam wordt hersteld. Volgend voorjaar beginnen de architecten Y. Braaksma en J. Roos aan de renovatie, die f. 3,5 miljoen mag kosten. De renovatie is mogelijk na beeindiging van een langlopend conflict tussen de Stichting Felix Meritis en het gemeentelijk grondbedrijf over de huisvestingskosten. Het geschil ging over de erfpachtcanon van – 180.000 die de stichting jaarlijks moest betalen. Steve Austen, directeur van de Foundation, weigerde dat gezien de hoge kosten voor de restauratie en het onderhoud van het pand.

Tijdens de opknapbeurt blijft het kunst- en cultuurcentrum gewoon open. De werkzaamheden duren daardoor wel langer. Austen verwacht dat het eind 1996 klaar is, maar daarna is het restauratiepo nog niet beeindigd. Dan beginnen de “niet-essentiele ingrepen”: de verfraaiingen zoals het aanbrengen van verdwenen ornamenten, lambrizering en beeldhouwwerk. Daarvoor is nog eens f. 1,5 miljoen gulden nodig.

Braaksma en Roos zijn onder meer verantwoordelijk voor de verbouwing van het Paleis Lange Voorhout tot dependance van het Haags Gemeentemuseum.

Reageer op dit artikel