nieuws

Regels funest voor bouw in achterstandswijken

bouwbreed Premium

De vele rijks- en gemeentelijke regeltjes belemmeren investeringen in achterstandswijken. De te bouwen woningen worden door de regels onnodig duur.

“Niets is zo ingewikkeld om in een stad als Rotterdam te leven met de geschreven en ongeschreven regels. In twintig jaar stadsvernieuwing is een ongeschreven wet ontstaan over de inhoud van bouwen en beheren in binnenstadswijken.” Voor Ids Thepass, directeur wonen van Woningstichting Onze Woning, hebben de regels vaak een averechtse werking. Op de jaarlijkse planpresentatie van de Rotterdamse dienst Stedebouw + Volkshuisvesting (dS+V) brak hij een lans om de regelzucht terug te dringen. Onze Woning is actief in een moeilijke wijk als het Nieuwe Westen. “De regelgeving die voorkomt uit de bouwverordening en de toepassing daarvan levert ons onnodige investeringen op.”

Thepass gaf tijdens de voordracht als voorbeeld dat volgens het bouwbesluit de buitenruimte moet voldoen aan x vierkante meter. “Vervolgens moeten we de pui aanpassen om een deur naar het balkon te krijgen, en we ook dubbelglas moeten plaatsen.”

Binnen dS+V woedt een discussie om hier wat aan te gaan doen. Onder invloed van de sterk teruglopende subsidie stroom wil men naast het opschonen van de overbodige regels ook nog eens het goedkoper bouwen gaan aanjagen. “Een pui uit twee kleuren stenen is mooi, maar maakt de bouw duurder. In materiaalgebruik en detaillering lijkt de goedkope sector te bouwen in het dure segment”, is de mening van Rint de Vries, plv hoofd bureau nieuwbouw dS+V, die daarmee ingaat tegen de visie van OTB-directeur Priemus, die bestrijdt dat er goedkoper gebouwd kan worden. “De stad moet blijven bouwen voor mensen met een heel beperkt inkomen.

De druk op die goedkope voorraad neemt toe. We zullen wel goedkoper moeten gaan bouwen om aan de vraag te ke voldoen.”

Reageer op dit artikel