nieuws

R’dam: laat Antwerpen opdraaien voor kosten diepere Westerschelde

bouwbreed Premium

Rotterdam is niet bang voor de extra concurrentie van de haven van Antwerpen door het uitdiepen van de Westerschelde, zoals donderdag is overeengekomen tussen premier Kok en zijn Vlaamse collega Van den Brande. Als gevolg van de verdieping van de toegang tot de haven ke in de toekomst grotere containerschepen en grote bulkschepen de Vlaamse stad aandoen.

De Rotterdamse Havenwethouder Smit zegt geen bezwaar te hebben tegen concurrentie met andere havensteden, maar het moet wel eerlijke concurrentie zijn. Daarom moeten de kosten van noodzakelijke infrastructurele voorzieningen uiteindelijk worden opgebracht door de rederijen en overslagbedrijven die van de haven gebruik maken.

Door het uitbaggeren ke schepen ongeveer anderhalve meter meer diepgang hebben. Momenteel ligt de diepte van de Westerschelde op bijna dertien meter. De kosten van het weer op orde brengen van de vaarweg naar Antwerpen liggen naar schatting tussen de – 400 en f600 miljoen. Vooral over de kosten van het opruimen van wrakken bestaat nog onzekerheid. De bedragen komen voor het grootste deel voor rekening van de Vlamingen.

Reageer op dit artikel