nieuws

Positie bouw in regio A’dam nog niet goed

bouwbreed Premium

De positie van de regionale bouwnijverheid in de regio Amsterdam is niet goed. Ondanks het aantrekken van de bouwproduktie is er nog geen enkele sprake van daadwerkelijk herstel. Slechts iets meer dan eenderde van de bedrijven in de regio verwacht dit jaar met een hogere omzet dan wel winst af te sluiten.

Dit staat in het Jaarbericht over de economie in Amsterdam dat in opdracht van het Regionaal Orgaan Amsterdam door de afdeling EZ/Research is opgesteld. In de nota wordt de economische positie van de Amsterdamse regio doorgelicht. Per definitie zijn de vooruitzichten op de middellange termijn volgens de onderzoekers goed te noemen. EZ/Research verwacht dat in de regio tussen 1994 en 1998 circa tienduizend nieuwe banen per jaar worden geschapen. Deze banengroei wordt voor een belangrijk deel in de dienstensector gerealiseerd.

Voor wat betreft de bouwnijverheid is er in de regio sprake van de nodige zorg. De bouwproduktie is aan het aantrekken. Maar dat lijkt zich vooralsnog niet te vertalen in een betere positie van de regionale bouwnijverheid. “Er zijn geen signalen die wijzen op een werkelijk herstel van de regionale bouwnijverheid”, aldus de onderzoekers in de nota. Verder concluderen zij dat slechts iets meer dan eenderde van de bouwbedrijven in de regio 1994 met een hogere omzet en hogere winst zullen afsluiten.

VAB

Ir. W.F.A. Post, secretaris van de Vereniging Amsterdamse Bouwbedrijven (VAB) verbaast zich niet over deze uitkomst. “Uit gesprekken met leden is mij wel duidelijk geworden dat vooral de kleinere bouwbedrijven op het dieptepunt van de recessie zitten. Het zijn ook deze bedrijven die niet zo snel voor de grotere bouwpoen in aanmerking komen. Zij zullen dan ook langer moeten wachten op de stijging die de bouwproduktie momenteel doormaakt.”

Concurrentiepositie

Volgens EZ/Research is het van belang dat de regionale bouwnijverheid zich een concurrentiepositie verschaft. “Indien de regionale bouwnijverheid geen al te sterke concurrentiepositie heeft, zullen alle zeilen moeten worden bijgezet om voor de grootschalige bouwpoen concurrerend ter zijn. Dat is van groot belang, want de spin-off van de grote poen op de regionale economie en vooral de werkgelegenheid, loopt voor een belangrijk deel via de bouwnijverheid.”

Hoewel Post benadrukt slechts te ke praten over de puur Amsterdamse situatie zet hij toch vraagtekens bij het belang van grote poen voor de regionale bouwnijverheid: “Je ziet toch dat voor de grote bouwlocaties grote landelijke bouwers worden ingeschakeld. Straks met de Vinex-locatie zal dat niet anders zijn.”

Bouwpool

Voor wat betreft de werkgelegenheid stelt de VAB-secretaris vast dat momenteel, vooral op lokaal gebied, hard wordt gewerkt aan het opstellen van de Bouwpool. Werklozen die daadwerkelijk in de bouw aan de slag willen, ke hiervoor bij de Bouwpool terecht. Vervolgens wordt een bouwer die in Amsterdam, (overigens beperkt het po zich momenteel nog tot de vernieuwing van de Bijlmer) aan de slag gaat verplicht voor de duur van het po een bouwpooler in te huren. “Op die manier”, zo stelt Post vast, “hopen we de schrijnende werkloosheid onder Amsterdamse bouwvakkers terug te dringen.”

Reageer op dit artikel