nieuws

Pooling neemt plaats in van rekenvergoeding

bouwbreed

Als het aan Brink Groep te Leidschendam ligt, neemt ‘pooling’ de plaats in van horizontale prijsafspraken. Door ‘pooling’, het gezamenlijk laten opstellen van een hoeveelhedenbegroting, ke de kosten van inschrijfbegrotingen aanzienlijk worden verlaagd. Dat kan een compensatie zijn voor het verdwijnen van de rekenvergoeding.

Brink Groep Leidschendam BV heeft een reglement opgesteld voor het ‘poolen’ van calculaties. Op basis daarvan biedt het bedrijf aannemers aan, om samen een begroting van hoeveelheden te laten opstellen. Om hiervan een inschrijfbegroting te maken, hoeven de deelnemers nog slechts hun prijzen in te vullen. Zij ke zich daarbij door eigen commerciele motieven laten leiden. “De Europese Commissie kan hier geen bezwaar tegen hebben, want het gaat niet om het maken van prijsafspraken”, aldus ir. D.J. Brink, algemeen directeur van Brink Beheer. “Wat wij aanbieden is een uitgewerkte begroting op basis van bestek en tekening, met een beoordeling van de kwaliteit van het bestek en een analyse van de risico’s en de mogelijke aanpak van het werk.” Als er tien aannemers aan zo’n begroting voor een bepaald po deelnemen, krijgen zij van de Brink Groep een korting van 87%. Zij betalen elk slechts 13% van de kosten die zij zouden maken, als zij de begroting alleen voor zichzelf lieten opstellen.

Volgens Brink bestaat er onder aannemers grote behoefte aan diensten zoals het ‘poolen’. “Het is voor aannemers een probleem geworden hoe ze de kosten van calculaties en aanbiedingen moeten verrekenen. De rekenvergoeding is verleden tijd, die komt niet meer terug. Opdrachtgevers zijn daardoor geneigd meer aannemers om een offerte te vragen. Het aantal aanbiedingen dat niet tot het krijgen van een werk leidt neemt daardoor sterk toe”, aldus Brink. Volgens G.L. Westerveld, directeur van Brink Groep Leidschendam, moeten aannemers de kosten daarvan nu opvoeren als Algemene Kosten (AK). “Rekenvergoedingen waren promilles van de aanneemsom. Het kon echter om tonnen gaan. Nu heb je voor je het weet 1/4 tot 1/2 % op de AK voor de calculatie. Dat is een probleem. Daarom zijn we op zoek gegaan naar methodes om de kosten van de begroting te beperken. ‘Pooling’ is een antwoord”, aldus Westerveld.

Poolbureau

Brink Groep Leidschendam heeft een poolbureau opgericht waar aannemers die aan het opstellen van gezamenlijke begrotingen mee willen doen, hun projecten per fax ke aanmelden. Aanmelden is mogelijk tot vijf dagen na de uitnodiging tot inschrijving.

De aanmelding geldt als opdracht voor het verrichten van een ‘poolcalculatie’. Zo’n calculatie omvat een uitgeschreven begroting, ingevulde hoeveelheden, een toelichting bij de hoeveelheden en de aanbestedingsstukken, een lijst met aandachtspunten en een diskette met bestanden. Brink Groep is ook aanwezig bij de aanwijzing.

Volgens het reglement mogen deelnemers aan het ‘poolen’ geen informatie daarover verstrekken aan derden. Wel moeten zij melden, welke andere inschrijvers zij kennen. Als een ‘pooler’ ook een inschrijfbegroting wil, wordt dat aan de anderen meegedeeld. Per po kan slechts een aannemer een inschrijfbegroting krijgen.

Horizontale afspraken

Volgens Brink bestaat 70% van het werk aan een offerte uit het bestuderen van de stukken en het bepalen van de hoeveelheden. “Dus moet je horizontaal afspraken maken, niet over de prijs, maar over de hoeveelheden. De hoeveelhedenstaat kan door iedereen gebruikt worden, met de eigen prijzen erachter”, aldus Brink. Als een po erom vraagt, kan Brink Groep ook zelf het initiatief nemen tot een hoeveelhedenbegroting. Westerveld: “We hebben de afgelopen jaren op beperkte schaal geexperimenteerd, onder andere bij de aanbesteding van penitentiaire inrichtingen. Een hoeveelhedenbegroting kan ook een produkt voor de opdrachtgever zijn, die de uitgeschreven begroting aan de inschrijvers verkoopt. Dat is tot nog toe tweemaal door ons gedaan.”

Het ‘poolen’ levert geen gevaar op voor de werkgelegenheid, stelt Brink. “De stafmedewerkers van de calculatie-afdelingen ke dan meer tijd besteden aan de vraag, wat te doen met de risico’s en hoe het werk aan te pakken. Allerlei zaken die nu onderbelicht blijven kan de aannemer dan wel meenemen. En de staf kan het meerdere werk, ontstaan door het wegvallen van de rekenvergoedingen, beter aan.” Er worden steeds meer offertes gevraagd, zodat een efficiente bezetting van de calculatie-afdeling nodig blijft. De piekbelasting kan opgevangen worden door het uitbesteden van de hoeveelhedenbegroting.

Betrouwbaarheid

Voor zover Brink bekend zijn er geen andere calculatiebureaus die ‘pooling’ aanbieden of overwegen. Tot nog toe zijn er geen negatieve reacties op het initiatief gekomen. “Wij ke ‘pooling’ aanbieden omdat we veel voor aannemers en opdrachtgevers werken. Integriteit maakt het mogelijk om aan alle kanten van de tafel op te treden. Betrouwbaarheid is het belangrijkste, we zijn er niet op uit om een van beide zijden uit te persen”, aldus Westerveld.

Reageer op dit artikel