nieuws

‘Plannen voor uitbreiding Schiphol zijn goed’

bouwbreed Premium

Het nieuwe aanvullende milieu-effectrapport over de uitbreiding van de luchthaven Schiphol, geeft geen reden de huidige plannen voor een grotere luchthaven te herzien. Dat staat in de verschenen Aanvullende Milieu-Effect Rapportage (AMER) over de mainport Schiphol.

Het kabinet wil een vijfde start- en landingsbaan aanleggen op de luchthaven bij Amsterdam. De nieuwe baan moet parallel komen aan de huidige Zwanenburgbaan. De totale uitbreiding van Schiphol (verdubbeling van het vliegverkeer) moet het milieu zo veel mogelijk sparen, maar ook tegemoet komen aan de gewenste groei van Schiphol. Deze zogenoemde ‘dubbeldoelstelling’ leidde eerder al tot een omvangrijk onderzoek naar de gevolgen, die een groter Schiphol heeft op de directe leefomgeving.

Een onafhankelijke onderzoekscommissie concludeerde eerder dit jaar dat het milieurapport op een aantal punten tekort schoot. Vooral de berekeningen rond de geluidhinder en de veiligheid behoefden een nader onderzoek, zo meende de commissie.

Uitwerking

Bovendien moest in een nader rapport ook een uitwerking komen van alternatieve banenstelsels, zoals de vervanging van de Zwanenburgbaan door twee nieuwe naar het noordwesten gedraaide banen.

Van deze laatste variant waren twee uitwerkingen in omloop. Een daarvan, gemaakt door de stichting Natuur en Milieu, is in het nu verschenen rapport niet verder bekeken. Het plan van de milieugroep zou voor een deel strijdig zijn met internationale veiligheidsvoorschriften.

Bovendien doorsnijdt een van deze nieuwe banen een begraafplaats. De andere versie scoort volgens het nieuwste rapport goed op het gebied van geluidhinder en veiligheid. Zelfs beter dan het kabinetsvoornemen.

Desondanks stellen de AMER-opstellers dat de verwachte aanlegkosten wel “onevenredig” hoog zijn. Ook is de ligging niet zo gunstig gezien andere uitbreidingsplannen van Nederlands grootste luchthaven.

De stichting Natuur en Milieu en de Vereniging Milieudefensie zijn slecht te spreken over de aanvullende rapportage. Volgens de organisaties biedt het nadere milieu-onderzoek “de informatie die nodig is voor een verantwoord besluit over Schiphol”. Volgens Milieudefensie is de genoemde dubbeldoelstelling zelfs “definitief ten grave gedragen”.

Alternatief

Natuur en Milieu is er verbaasd over dat er geen alternatief banenstelsel is onderzocht, dat volledig voldoet aan alle gestelde milieu-eisen. Zo’n alternatief kan nu in de uiteindelijke besluitvorming geen rol spelen. Volgens de milieugroepering ontbreken ook andere alternatieven, zoals een Schiphol dat over tien jaar alleen nog relatief stille vliegtuigen zal toelaten.

Het nieuwe rapport ligt tussen 13 december en 16 januari ter inzage. Op 10 en 11 januari zijn over de AMER hoorzittingen voorzien.

Reageer op dit artikel