nieuws

Opdrachten van overheid via elektronische snelweg

bouwbreed Premium

De overheid is van plan via de elektronische snelweg informatie aan te bieden over opdrachten voor publieke werken. Ook andere informatie, zoals bijvoorbeeld over de uitgifte van grond, zal in de toekomst in digitale vorm beschikbaar komen.

Dat staat in het Actieprogramma Elektronische Snelwegen, dat door de ministers Wijers en Jorritsma en de staatssecretarissen Nuis en Kohnstamm is aangeboden aan de Tweede Kamer. Het is de overheid ernst met de ontwikkeling van de elektronische snelweg, de infrastructuur waarlangs informatie uitgewisseld kan worden in digitale vorm.

Omdat de Nederlandse economie vooral van kennis en dus van informatie afhankelijk is, verwacht de overheid dat de elektronische snelweg fors zal bijdragen aan de produktiviteit en de efficientie. Alleen al van de mobiele communicatie wordt – 20 miljard produktiviteitswinst per jaar verwacht in 2000.

Juridische aspecten

De overheid gaat in de komende jaren onderzoek doen naar juridische aspecten van het gebruik van de elektronische snelweg. Onder andere de auteursrechtelijke bescherming van digitale informatie komt aan de orde.

Dat is onder meer van belang bij de uitwisseling van architectonische tekeningen in digitale vorm. Ook de kwestie van mededinging en marktwerking, het spanningsveld tussen vrijheid en bescherming van informatie zal nader onderzocht worden.

De overheid wil wetten die het elektronische berichtenverkeer belemmeren afschaffen. Andere wetten, zoals met betrekking tot het briefgeheim, moeten worden aangepast. De elektronische informatie wordt aan de markt overgelaten, maar er blijft een openbare omroep en er komt een openbaar domein met informatie, die voor iedereen toegankelijk moet zijn. Ook is een ‘vrijhaven’ voorzien met informatie die het bedrijven aantrekkelijk maakt zich in Nederland te vestigen.

De overheid signaleert enerzijds, dat er haast geboden is bij de ontwikkeling van de elektronische snelweg. Anderzijds bestaat het risico van het achterblijven van bepaalde groepen in de samenleving, die geen toegang hebben tot of geen gebruik maken van de elektronische snelweg.

Kloof

In het actieprogramma staat dat het vooral hoger opgeleide mannen zijn die veel gebruik maken van elektronische informatiesystemen. Het gebruik door vrouwen en lager opgeleiden blijft duidelijk achter.

Er dreigt een kloof te ontstaan tussen mensen met en zonder toegang tot en kennis van informatiesystemen. Wat de overheid van plan is hieraan te doen, is niet duidelijk. Er wordt slechts verwezen naar de noodzaak om in het onderwijs aandacht te besteden aan de elektronische snelweg.

Reageer op dit artikel