nieuws

Ook handtekening onder ROA-convenant blijft uit

bouwbreed Premium

Het Regionaal orgaan Amsterdam krijgt voor de bouw van ruim 100.000 woningen, de aanleg voor openbaar vervoer voorziening en bodemsanering alles bij elkaar – 3,2 miljard. Voordat echter de overeenkomst in de vorm van een convenant daadwerkelijk kan worden ondertekend zal Almere – 150 miljoen ‘in de kas terug moeten storten’.

Ondertekening van het Vinex-convenant laat dus vooralsnog op zich wachten. Volgens een woordvoerster van het stadsgewest ROA zal met name de financiele afhandeling tussen rijk en Almere voor enige vertraging zorgen. Of het uitstel van de ondertekening ook gevolgen heeft voor het bouwprogramma kan volgens de woordvoerster niets zinnigs worden gezegd.

Nadat het Rijk onlangs met Haaglanden tot een overeenstemming is gekomen, is de overheid nu ook met Amsterdam rond.

In totaal gaat het om – 3,2 miljard dat het Rijk richting het stadsgewest doorsluist. Daarvan gaat het verband de komende tien jaar onder meer vervuilde bodems saneren en een ringsneltram en de noord-zuidlijn aanleggen. Bij deze laatste lijn gaat het om de verbinding tussen Amsterdam-noord en Schiphol. De aanleg ervan gaat – 950 miljoen kosten.

Belangrijk onderdeel van de overeenkomst is de afspraak over de woningbouw. In het stadsgewest moeten ruim 100.000 woningen extra worden weggezet.

Evenals met de met Haaglanden, waar bouwen op de huidige vliegbasis Ypenburg een handtekening nog in de weg staat, moeten ook rond deze jongste overeenkomst een forse hobbel worden genomen.

Die hobbel betreft de financiele afspraak tussen Almere en het rijk. In het kader van de Vierde Nota-extra zou Almere 30.000 van de 100.000 huizen gaan bouwen. Omdat de Vinex-onderhandelingen tussen Rijk en stadsgewest ROA langer gingen duren dan gepland, heeft Almere – 150 miljoen voor de verstedelijkingsopgave gekregen.

Echter, enige tijd geleden stapte de gemeente uit het verband, omdat ze weigerde op te draaien voor bepaalde kosten die de samenwerking met andere gemeenten met zich meebracht. Bovendien richt Almere zich met nieuw te bouwen wijken liever op het oosten dan op de Randstad.

Het Rijk en het ROA stellen zich nu op het standpunt dat Almere niet kan besluiten alleen de lusten en niet de lasten van de samenwerking te willen dragen.

Terugbetalen

De – 150 miljoen moet de gemeente nu dus gaan terugbetalen. Niet eerder dan dat is geregeld zal het daadwerkelijke uitvoeringsconvenant tussen het ROA en de andere gemeenten die huizen bouwen worden ondertekend.

In een reactie zegt Almere dat er al overeenstemming bestaat over

de terugbetaling van – 75 miljoen. Over terugbetaling van het

restant wil de gemeente nu nog geen besluit nemen. Almere wil daar pas over beslissen als het duidelijk is of de middelen daartoe aanwezig zijn.

Struikelblokken

Het Rijk is er vooralsnog alleen in geslaagd om met het Stadsgewest Utrecht een uitvoeringsconvenant te ondertekenen. Hoewel met het stadsgewest Haaglanden een grote stap in de goede richting is gezet heeft ook dit stadsgewest nog geen handtekening onder de afspraak gezet. Reden hiervoor is dat aan het vrijkomen van de vliegbasis Ypenburg waar flinke woningbouw moet worden gepleegd een voor het stadsgewest te hoog prijskaartje hangt.

Met het stadsgewest Rotterdam is ook op hoofdlijnen een akkoord bereikt. Een tekort van – 150 miljoen en de bebouwingsdichtheid vormen hier vooralsnog de grootste struikelblokken die ondertekening van een convenant in de weg staan.

Reageer op dit artikel