nieuws

Nieuw contract voor Amersfoort en OCA

bouwbreed Premium

Het samenwerkingsverband tussen de gemeente Amersfoort en de Ontwikkelingsmaatschappij Centrumplan Amersfoort (OCA) is aangepast zodat efficienter kan worden gewerkt. Bovendien worden vertragingen voorkomen. De poontwikkelaar wordt verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van de bebouwing. “De gemeente zorgt voor de verdere uitwerking van de deelplannen en de te volgen procedures”, aldus een toelichting van de gemeente Amersfoort.Gemeente en poontwikkelaar zijn overeengekomen dat de gemeente per po een programma van eisen opstelt en dat de poontwikkelaar bekijkt of hij dit wil realiseren. Indien hij niet wil mag de gemeente een andere projectontwikkelaar aantrekken.

“Projecten waarvoor al realiseringsovereenkomsten zijn afgesloten, vallen buiten de wijzigingsovereenkomst”, aldus een toelichting van de gemeente.

Reageer op dit artikel