nieuws

Nederlandse aannemers krijgen steeds betere positie in Europa

bouwbreed

De Nederlandse aannemers nemen een steeds sterkere positie in in de Europese bouwmarkt. Uit de jaarlijkse Cobouw Top 100 Europese Bouwbedrijven blijkt dat zeven van de elf grootste aannemers een sprong voorwaarts hebben gemaakt in 1993. De Europese bouw wordt gedomineerd door Franse bouwconglomeraten.

De bijna recessie in 1993 heeft de Nederlandse bouwnijverheid niet al te zwaar getroffen. Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) becijferde een neergang van de bouwproduktie met net 4 procent tot een niveau van f. 58,2 miljard. “De omzet daalde in de sector B en U, maar de winst bleef op peil. In de sector GWW nam het volume van de omzet en de winst af,” aldus het EIB.

In de terugblik van 1993 van het Economisch Bureau van de ABN Amro Bank constateert men wel dat bij “de bouw- en houtnijverheid sprake was van een stijging van het rendement op het eigen vermogen.” De grootbank heeft berekend dat de Rev voor het totale bedrijfsleven op 10,4 procent lag. “Dit is wel de laagste waarde sinds 1983.”

De vier grootste Nederlandse aannemers, Hollandsche Beton Groep (HBG), Ballast Nedam, Koninklijke Volker Stevin (KVS) en NBM-Amstelland schuiven enkele plaatsen op. De grootste groeier van dit viertal is Ballast Nedam; van een 48-ste naar een 39-ste plaats. De baggeractiviteiten en het Midden-Oosten vormen de belangrijkste pilaar voor deze groei. Door de successen schuift deze onderneming naar de tweede plaats en komt daarmee voor het eerst in de Europese Top 100 boven KVS.

De aantrekkende baggermarkt heeft ook Koninklijke Boskalis Westminster geen windeieren gelegd. De onderneming wist omzet en winst op een dermate manier te verbeteren dat men nu op de 81-ste plaats (100) staat, en is daarmee de rapste klimmer in het Nederlandse peloton.

In de jaarlijkse omzetbijlage van Het Financiele Dagblad staan de twee grootste Nederlandse bouwers – HBG en Ballast Nedam – respectievelijk op een 21-ste (20) en een 40-ste (48) plaats. In de tabel van de netto toegevoegde waarde wordt Ballast Nedam volgens Fem voorbijgestreefd door Volker en TBI Holdings. De aannemer uit Amstelveen bekleedt de 42-ste (51) positie.

In de top van de Europese bouw verandert al jaren weinig. De Franse aannemer Bouygues SA blijft aan kop. Het bouwbedrijf krijgt binnen het concern steeds meer concurrentie van de groep nieuwe media. Bouygues heeft zeer lucratieve belangen in de TV- en communicatiewereld. Het aandeel in de zender TF1 is goud waard. In het jaar 1993 overleed op 70-jarige leeftijd de oprichter Francis Bouygues. Zijn zoon Martin stond al aan het roer.

Onlangs werd bekend dat Alcatel Alsthom een belang van 20 procent neemt in de activiteiten op het gebied van mobiele telefonie van het nuts- en bouwbedrijf Generale des Eaux. In Nederland beperken de aannemers zich slechts tot het bouwen van de zendmasten. Alleen Kondor Wessels heeft activiteiten in de informatisering.

De Engelse aannemerij is zich redelijk aan het herstellen na de rampjaren 1991 en 1992. Over het jaar 1992 leden nog tien van de zeven grootste aannemers zware verliezen. Volgens het Engelse vakblad Construction News (CN), die in de zomer met een Engelse Top 100 kwam, zijn er nog slechts drie toppers die over 1993 verlies leden. In de lijst van CN staan de HBG-dochter Edmund Nuttall, Kyle Stewart en GA op respectievelijk de 50-ste, 51-ste en 61-ste plaats.

Nieuw in de Top 15 Toeleveranciers is de Franse kabelproducent. De samenstellers van de Top 15, het Franse bouwblad Le Moniteur, kwamen tot deze keus vanwege de grote activiteiten van dit bedrijf in de (uitvoerende) bouw.

De overname van Nobel door Akzo heeft het chemieconcern niet naar boven gebracht. De onderneming zakt twee plaatsen naar een veertiende plaats. Akzo is door de aankoop, het bedrijf heet Akzo Nobel Coatings, wel de grootste producent in Europa van verfprodukten en streeft een wereldhegemonie na. Uit de Top 15 is onder andere Heidelberger Zement weggevallen.

Reageer op dit artikel