nieuws

NCIV wacht op beleid ouderenhuisvesting

bouwbreed Premium

Het NCIV gaat er bij de staatssecretarissen Tommel (van VROM) en Terpstra (van VWS) op aandringen, haast te maken met een standpuntbepaling over het advies van de commissie-Welschen. Die commissie bracht advies uit over de ouderenhuisvesting en de woonzorg.

Er werd op aangedrongen het advies nog voort de kabinetsformatie gereed te hebben. “Het ligt er nu al weer een half jaar en nu is bij de begrotingsbehandeling doodleuk gemeld dat het kabinet voor de uitwerking nog eens goed de tijd gaat nemen. Dat gaat op onbehoorlijk bestuur lijken”, aldus NCIV-directeur mr. W.D. van Leeuwen in Middelburg, waar hij aanwezig was bij de viering van het 75-jarig bestaan van de woningbouwvereniging van die naam.

Reageer op dit artikel