nieuws

Nader onderzoek Rekenkamer naar bruteringsoperatie

bouwbreed

De Algemene Rekenkamer gaat een nader onderzoek doen naar de bruteringsoperatie. De studie vindt plaats op verzoek van de Vaste Kamercommissie voor Volkshuisvesting. ’s Lands rekencentrum hoopt het onderzoek begin 1995 af te ronden, nog voordat de Tweede Kamer weer over het voorstel spreekt.

De Vaste Kamercommissie wil van de Rekenkamer weten wat de gevolgen op termijn zijn voor de rijksbegroting.

Bovendien willen de parlementariers dat de rekenmeesters zich nog eens goed buigen over de gehanteerde bedragen in het wetsvoorstel.

Een woordvoerder van het ministerie van volkshuisvesting meldt dat het departement alle medewerking zal verlenen aan het onderzoek. “In de hoop en het vertrouwen dat het onderzoek de voortgang rond het voorstel niet vertraagt.” Eerder had staatssecretaris Tommel laten weten tegen een nader onderzoek te zijn.

Reageer op dit artikel