nieuws

Minister wil praten over toekomst arbeidsvoorziening

bouwbreed Premium

Minister Melkert van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil zijn standpunt over de toekomst van de arbeidsvoorziening pas woensdag 21 december bespreken met het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA). De minister wil de tussenliggende tijd gebruiken om tot overeenstemming te komen met de sociale partners, die samen met de overheid de arbeidsvoorziening besturen. De minister denkt dat als er een duidelijke toekomstvisie op tafel ligt het vaststellen van de begroting van het CBA voor volgend jaar makkelijker zal zijn.

Het kabinet heeft besloten de rijksbijdrage voor de arbeidsbureaus met f. 100 miljoen te korten in 1995.De sociale partners zijn sterk verdeeld over de vraag hoe dat geld gevonden moet worden. De werkgevers willen korten op de personeelslasten, terwijl de werknemers een verhoging van de ww-premie voorstaan.

Reageer op dit artikel