nieuws

Met Saver netwerk veel op energie te besparen

bouwbreed Premium

Smart Cable heeft een netwerksysteem, Saver op de markt gebracht, waarmee het mogelijk is 30 tot 50% op verwarming en verlichting te besparen in voornamelijk scholen en gebouwen, die in sterk wisselende bezetting worden gebruikt.

De Saver regelunit is het centrale apparaat in het geheel, waarmee de radiatoren en de verlichting in de lokalen of kantoren in een gebouw worden geregeld. Voorts is er het netwerk waarlangs de besturingen plaatsvinden. Het bedrijf maakt indien mogelijk gebruik van bestaande netwerken.

Volgens ing. V.C.M Hermans van Smart Cable BV te Rotterdam wordt onderzoek gedaan, om het systeem via het elektriciteitsnet te laten fungeren. Met behulp van een centrale besturingscomputer worden de relevante gegevens voor de temperatuurinstelling op bepaalde tijden in de verschillende ruimten ingevoerd en worden ook de verlichtingstijden per ruimte ingetoetst. Dat kan desgewenst ook via een modem op afstand gebeuren vanuit een beheercentrale.

De Saver

Voor grote schoolgemeenschappen is het gewenst een aparte computer aan het systeem te koppelen waarop apart wordt geroosterd. Die gegevens worden dan weer toegevoerd aan de besturingscomputer.

Warmtelekken

De Saver is een ‘intelligent’ systeem. Het reageert op verschillende signalen. Het meet interne verwarmingsbronnen van mensenwarmte, lichtbronnen en apparatuur in het lokaal en past de cv-regeling daarop aan. De verwarmingsradiatoren worden vanuit het apparaat geregeld door middel van traploze radiatorkleppen. Alle gangbare kleppen zijn hierop volgens Hermans aan te sluiten. Het apparaat reageert derhalve ook op warmtelekken, die niet zouden moeten voorkomen en zorgt voor een constante vooraf via het besturingssysteem ingestelde temperatuur in de klas. Op de Saver zijn een aantal leds aangebracht met de daarbij behorende temperatuuropgaven, zodat men precies kan zien welke temperatuur in de desbetreffende ruimte heerst. Een standby led, geeft aan of de verwarming in functie is of niet. Met een tweetal driehoekige tiptoetsen op de Saver is overigens de temperatuur in de ruimte te veranderen. Voorts wordt de afkoelingsperiode van de radiatoren meegenomen in de tijdberekeningen, waardoor ook een behoorlijke energiebesparing ontstaat. De Saver is voorzien van een PID-regeling, die voor een stabiel temperatuursverloop zorgt en een additieve regeling. “Deze rekent de gemiddelde klepsnelheden uit en past de klepbewegingen aan het gewenste temperatuurverloop aan. Een soort fijnregeling op de PID-regeling”, aldus Hermans. Door het stabiliseren van de temperaturen en de nauwkeurige schakeltijden wordt de 30 tot 50% energiebesparing bereikt.

Verlichting

Voor de verlichting geldt een gewone aan-uit-regeling. De nauwkeurig ingestelde roostertijden zorgen voor een optimaal doch spaarzaam gebruik van de verlichting waardoor ook op elektriciteit behoorlijk kan worden bespaard. Het licht blijft echter onafhankelijk van de Saver en de besturingscomputer aan en uit te schakelen bijvoorbeeld bij onvoorzien bezoek van de ruimte. Mocht men het licht dan laten branden dan wordt het na verloop van tijd via de Saver en schakelunit uitgeschakeld.

Vorig jaar is Smart Cable onder subsidie van Novem in Rotterdam begonnen met een proefpo. Dat betrof de Technische Hogeschool te Rotterdam. “In de eerste 23 dagen na de installatie van het Saversysteem is een vergelijking gemaakt tussen de twee lokalen, waarvan een met het systeem was uitgerust en het ander lokaal niet. De beide lokalen hebben precies dezelfde bezettingsgraad en ook de (bouw)fysische omstandigheden waren zo goed als gelijk. In het lokaal zonder de Saver heeft de verwarming 364 uren gebrand en in het lokaal met Saver slechts 74”, aldus Hermans. Het onderzoek loopt nog gewoon door.

Demonstratie

Het resultaat was zo hoopgevend dat Novem met de gemeente Den Haag en het Stevin College in Den Haag tot overeenstemming kwam om dit college tot demonstratiepo te verheffen. Het gebouw bevat 36 lokalen die alle zijn uitgerust met het energiebesparend systeem. De lokalen worden tamelijk intensief gebruikt, wat in principe het rendement van het Saversysteem verlaagt.

Toch verwacht Hermans dat zonder meer een besparing op energie wordt bereikt van 30-35%. Hoe onregelmatiger lokalen of kantoren worden gebruikt, hoe hoger relatief de besparing op energie is die met de Save-installatie wordt bereikt. “We gaan ervan uit dat de installatie in drie jaar is terug te verdienen. Daarna kan de besparing voor scholen en kantoren oplopen tot wel 50% op jaarbasis”, zo zei Hermans.

Veel geld

“Het gaat om veel geld”, zo zei W. Flick plaatsvervangend rector van het Stevin College. “Voor de verwarming van de 36 lokalen is per jaar voor f.81.000 aardgas nodig. Voor elektriciteit komt daar nog ruim f.31.500 aan energie bij. Als je daar ruim een derde op kunt besparen, dan betekent dit dat je bijna f.40.000 per jaar voor de leerlingen meer kunt besteden. Met dat geld zijn aardiger dingen te doen dan het te verspillen. Bij alle vestigingen van de Stevin College’s gaat het om een energiebedrag van in totaal bijna f.500.000. Als daarop ruim eenderde of meer wordt bespaard, dan betekent dit, dat we wellicht f.200.000 voor nuttiger zaken ke besteden.”

Schematisch overzicht van de opbouw van het Saver netwerk.

Reageer op dit artikel