nieuws

Mechanisch vlijen in het onderwijs

bouwbreed Premium

In 1985 ontwikkelde de Stichting Beroepsopleidingen Weg- en Waterbouw (SBW) in samenwerking met de gemeente Rotterdam, het aannemersbedrijf LBS te Ridderkerk en streekschool Rijnmond Noord te Rotterdam het boekje Mechanisch straten. Doel was de leerlingen in

Rotterdam door streekschool Rijnmond Noord op de hoogte te brengen van ontwikkelingen van het mechanisch vlijen.

De SBW spreekt van mechanisch vlijen omdat het hier gaat om het machinaal leggen van de klinkerverharding op het zandbed i.p.v. in het zandbed. Het bestuur van de SBW heeft concensus bereikt over het opnemen van het onderdeel Mechanisch vlijen in de opleiding Straatmaker en is daarmee tegemoet gekomen aan de wens van het bedrijfsleven.

In 1992 is de opleiding Straatmaker gemoduleerd en bestaat thans uit de opleidingsdelen: Aankomend straatmaker en Straatmaker. Deze twee delen bestaan weer uit certificaateenheden die de theorie behandelen. Maar net zo belangrijk is het praktijkgedeelte. De SBW ontwikkelt voor iedere certificaateenheid een theorieboek, theorievraagstukken en praktijkopdrachten.

Het opleidingsdeel ‘Aankomend straatmaker’ bestaat uit de certificaateenheden ‘Opperen/ kantopsluitingen’, ‘Tegelbestratingen’, en ‘Steenbestratingen’. De leerling doet voor elke certificaateenheid tentamen en levert aan het eind van zijn opleiding de certificaten in voor het diploma Aankomend straatmaker. Het opleidingsdeel Straatmaker bestaat uit de certificaateenheden ‘Steenbestratingen II’, ‘Kruisingen en ontmoetingen’ ‘Erven en pleinen’, ‘Mechanisch vlijen’ en ‘Kleinplaveisel’.

De eerste twee genoemde certificaateenheden zijn verplicht in de hierboven genoemde volgorde. Erven en pleinen, Mechanisch vlijen en Kleinplaveisel zijn keuzecertificaateenheden. De leerling moet een van deze certificaateenheden volgen. De leerling doet tentamen in totaal drie certificaateenheden en krijgt hiervoor het diploma Straatmaker.

Dit jaar zijn de eerste kandidaten van de gemoduleerde opleiding geexamineerd voor de certificaateenheid Steenbestratingen II.

In alle certificaatheden van de opleiding straatmaker gebruikt de leerling Basisboek voortgezet straatmaker (boeknummer 281).

Dit boek behandelt de basisbegrippen die nodig zijn in de opleiding Straatmaker. Het kan overigens ook worden besteld door belangstellenden buiten de opleiding.

Volgend jaar september is de leerstof voor de certificaateenheid Mechanisch vlijen beschikbaar. Die certificaateenheid behandelt de onderwerpen:

* betonstraatstenen mechanisch vlijen in rijwegen, parkeerhavens, parkeerstroken, bedrijfsterreinen en pleinen in halfsteensverband en keperverband;

* een haakse kruising mechanisch vlijen met betonstraatstenen in halfsteensverband en keperverband;

* een scheve kruising mechanisch vlijen met betonstraatstenen in halfsteensverband en keperverband;

* een haakse ontmoeting mechanisch vlijen met betonstraatstenen in halfsteensverband in keperverband;

* een scheve ontmoeting mechanisch vlijen met betonstraatstenen in halfsteensverband en keperverband;

* kantopsluitingen stellen met mechanische hulpmiddelen.

De certificaateenheid verschijnt in 1995 en behandelt de meest actuele ontwikkelingen.

Reageer op dit artikel