nieuws

Koopprijsgrens mag niet worden opgetrokken

bouwbreed Premium

Staatssecretaris Tommel mag van rechter De Vries van de Raad van State in Den Haag vasthouden aan de in de Huisvestingswet genoemde wettelijke koopprijsgrens voor huizen. Uit de koopprijsgrens vloeit voort of een koper wel- of geen woonvergunning moet aanvragen bij de gemeente. Volgens de Huisvestingswet is de koopprijsgrens voor huizen in de Randstad f.156.000. Buiten de Randstad ligt de limiet f.10.000 lager.

Gemeenten besloten de limiet te verhogen. Woningen tussen ander halve- en drie ton zouden vrijwel alleen nog opgekocht worden door mensen van buiten de gemeente. De gemeenten zeggen onvoldoende bij machte te zijn de eigen ingezetenen met een krappe beurs aan een betaalbare woning te helpen. Daarnaast wordt het doorstromingsmechanisme gefrustreerd. De echte goedkope woningen worden niet meer verlaten omdat er geen betaalbare ‘overstapwoning’ te krijgen is. Enkele gemeenten zoals Huizen, Hilversum, Gouda en Alphen besloten hun grens op te trekken tot twee en een halve ton en enkele stootten zelfs door naar drie ton. Provincies gingen akkoord, maar werden teruggefloten door de staatssecretaris. Tegen dat besluit spanden een reeks gemeenten en provincies beroep aan bij de Raad van State.

Reageer op dit artikel