nieuws

Kabinet akkoord met wijzigingen IHS

bouwbreed Premium

Het kabinet is akkoord gegaan met een voorstel van staatssecretaris Tommel om enkele wijzigingen in de Individuele Huursubsidie (IHS) door te voeren. In totaal is daarmee jaarlijks een extra bedrag gemoeid van circa f. 24 miljoen.

De aanpassingen zijn onder meer bedoeld om te voorkomen, dat bepaalde groepen IHS-ontvangers onbedoeld minder huursubsidie krijgen, zoals de afgelopen zomer dreigde te gebeuren. Er is financiele ruimte voor de extra uitgaven van – 24 miljoen, doordat naar verwachting ook volgend jaar de uitgaven voor IHS lager zijn dan begroot.

Reageer op dit artikel