nieuws

ISDN

bouwbreed Premium

Op 28 november werd in Utrecht een symposium gehouden over toepassingen van ISDN in de bouw. ISDN ( Integrated Services Digital Network) is het nieuwe netwerk dat PTT Telecom in Nederland heeft aangelegd en dat vele malen sneller is dan het oude telefoonnetwerk. ISDN is nu al op vrijwel elke plaats in Nederland te benaderen. Door de grote snelheidsmogelijkheden kan ISDN veel betekenen voor de overdracht van grote gegevensbestanden zoals die er zijn bij de overdracht van tekeningen, foto’s en plaatjes. Er ontstaan tal van toepassingen die zeer interessant ke zijn voor de bouw. Bijgaand verhaal van de heer M.Groosman van TNO bouw is een fantasie, maar toch interessant, omdat het enig idee geeft hoe ISDN een rol zal gaan spelen in de toekomst.

W.E.

Voor meer informatie: PTT Telecom/ARC B 251 Postbus 30150, 2500 GD Den Haag Dagboek van een Expert Bouwtechnologie Enkele dagen uit week 25 in 1998

Jan Bijhorst (52) Bouwkundig Ingenieur; zelfstandig werkzaam sinds medio 1994, een jaar nadat hij door reorganisatie op straat kwam te staan. De beslissing om zelf te beginnen werd eigenlijk uit nood genomen. Na een periode van solliciteren zonder resultaat volgde hij een cursus werk veroveren van het KIVI en daarna orienteerde hij zich grondig op het zelfstandig ondernemerschap. Zo werkte hij nu na een inwerk- en opleidingsperiode zelfstandig als erkend onafhankelijk Expert Bouwtechnologie.

M. Groosman

Het is om zeven uur al weer raak. Dochter Pien komt me roepen omdat de computer staat te piepen. Dat zal een haastklus zijn. En ja hoor! Na identificatie met een handtekening op het PDA (personal digital assistant)-schermpje verschijnt naast de agenda de naam van de contactpersoon en het adres van een renovatiepo waar men tegen onvermoede verzwakking van een aantal balkkoppen is aangelopen. Hoe kan dit probleem het best verholpen worden? Graag snel schriftelijk advies want eind van de week moet volgens de planning de nieuwe vloer erin en budget moet worden vrijgemaakt.

Omdat we regionaal werken kan ik vlug ter plaatse zijn; de Helpdesk medewerker heeft in zijn bestand van erkende experts en de agenda’s ke kijken wie beschikbaar is die ochtend en gespecialiseerd is op dit onderwerp.

Ontbijt

Direct na het ontbijt ga ik er op af en kondig mijn komst via de telecomfaciliteit van mijn PDA aan. Na een inleidend gesprek bevestigen we de adviesopdracht door op de PDA een standaardcontractje te expliciteren en te ondertekenen.Een EDI bericht gaat meteen naar de administratie.

De algemene voorwaarden voor mijn inschakeling gaan automatisch per fax of E-Mail naar de klant. Deze manier van vastleggen is voor de juristen en accountants gelukkig nu aanvaardbaar.

De nodige NDO apparatuur is in de auto bij de hand. Met mijn Photoman maak ik eerst wat plaatjes van de toestand ter plekke en neem daarna relevante informatie op van bestek en tekeningen.Voor de zekerheid leg ik ook de omgeving nog vast op video. Dan scan ik met een geavanceerd radarapparaat de betreffende constructiedelen. De data worden opgeslagen op schijf.

Na de inspectie thuis gekomen sluit ik mijn Photoman aan op de computer en analyseer de foto’s. Vijf ervan zijn nodig om in de rapportage op te nemen. Met de grafische functie werk ik de foto’s wat bij haal storende details met het elektronische gum weg, de contrasten zet ik wat aan.

Na een boterhammetje met Tine zoek ik ISDN-verbinding met Bouwbalie. Voordat ik aan de selectie van reparatie methoden kan beginnen moet de reststerkte bepaald worden. Daar is een programma voor dat met de radarscan gegevens uit de voeten kan. Via BRIS Consult bepaal ik on-line eerst de functionele eisen die aan de vloer in deze toepassing worden gesteld. Met een aansluitend berekeningsprogramma bepaal ik de optredende krachten en kijk vervolgens met behulp van RAP (reparatie advies programma) welke herstel methoden toegepast moeten worden. De bedrijven uit de buurt die in aanmerking komen het werk uit te voeren haal ik na doorschakeling via DISNET op uit de NVOB server. Consultatie van het ARBOUW bestand ‘Milieu en Gezondheidsgegevens’ en het ‘Register Wettelijke Eisen’ bij SBK wijst uit dat er een schadelijk oplosmiddel bij een van de methoden wordt toegepast en dat derhalve goede ventilatie nodig is. Dit is technisch niet mogelijk. Om elke aansprakelijkheid uit te sluiten neem ik in het advies op dat gewerkt moet worden met persluchtmaskers.

Voordat ik aan de rapportage begin kijk ik eerst nog even welke vergelijkbare gevallen in het bestand ‘Gebouwgebreken’ van TNO BouwBalie aanwezig zijn. Een tweetal is van toepassing. Ik zal ze als referentie op nemen.

Veel van onze rapporten zijn als beslissingstabel voorgeprogrammeerd. Het gebruik hiervan was onderdeel van onze basistraining. De rapportage kan zo uiterst efficient worden opgesteld. Foto’s, tekeningen en berekeningsgegevens worden ingelezen en uit de kleurenprinter/ copier komt een concept rapport rollen. Een mailtje met id gegevens gaat direct naar de opdrachtgever en meldt dat het rapport voor commentaar beschikbaar is op mijn systeem . Hij is tevreden, want met de door hem al voorbereide hoeveelhedenstaat kan hij zo met een EDI-bericht de genoemde bedrijven benaderen voor een prijsopgave. Zelf ben ik nog niet helemaal tevreden en bel voor de zekerheid prof.Blass met de vraag of hij het concept-rapport op onvolkomenheden zou willen doorkijken. Dat kan. Maar heeft ook behoefte info over de situatie te bekijken. Dat kan gelukkig door de videoband op de computer aan te sluiten. Goed dat ik er nog even aan dacht inspectiemateriaal te filmen!

Dan kan ik het eindrapport formeel afwerken. Een definitief exemplaar gaat als teleprint naar de opdrachtgever. Twee papieren versies druk ik af op mijn eigen kleurenprinter/copier, alsook een geleidebrief aan de opdrachtgever. Een getekend exemplaar gaat op de post. Het andere exemplaar gaat getekend in de kast. Een elektronisch exemplaar gaat naar TNO BouwAdvies. Daar voegt men het toe aan het bestand op Bouwbalie nadat het is geverifieerd.Hiermee is binnen een week dit nieuwe rapport beschikbaar voor alle erkende experts en toegankelijk voor de onderzoekers van TNO Bouw.

Het verificatieproces heeft tot gevolg dat de factuur automatisch wordt aangemaakt en het bedrag afgeboekt van de rekening van de opdrachtgever (die was gecheckt op kredietwaardigheid tegelijk met het zetten van zijn handtekening op de PDA bij de opdrachtbevestiging) en gecrediteerd op mijn rekening. De licentierechten voor TNO worden als gecontracteeerd percentage meteen ingehouden Mijn bijdrage aan de VEB (Vereniging Erkenningsregeling Experts Bouwtechnologie) wordt overigens ook centraal administratief verwerkt.

Dinsdag 18 Juni

Vorige week was ik bij een betonschade die mijn deskundigheid te boven ging. Terugkoppeling naar TNO Bouw en vandaag een afspraak ter plekke met dr. Polder en de eigenaar/beheerder. Waarschijnlijk een ASR. Diagnostisering en reparatieadvies zal door Polder uitgevoerd worden. Aangezien de bulk van het werk op de nek van TNO terecht komt, ben ik in dit geval alleen maar tussenpersoon en krijg ik een vast aanbrengpercentage van 10 %. Aangezien dit soort zaken vrijwel altijd de 10 mille te boven gaan spring ik daar mooi mee uit. Overigens, deze aanbrengpremies worden volgens de standaard overeenkomst met TNO gecrediteerd tegen de licentie bijdrage die driemaandelijks met mij wordt verrekend.De rest van de dag besteed ik aan de voorbereiding van de zeilvakantie. Over twee weken is het zover!

Donderdag 21 Juni

Vanmiddag, vanavond en morgenochtend is er de tweemaandelijkse trainings- en bijscholingssessie. Beginnen om 3 uur in het van alle IT snufjes voorziene PDC (Post-Doc conference Center) van TNO. Eerst een presentatie en bespreking van een aantal nieuwe tegellijmen van Schonox direct uit Duitsland. Daarna worden de nieuwe features van CAREX (Computer Aided Reporting voor Experts), het geintegreerde rapportageprogramma, gedemonstreerd. Zoals gewoonlijk loopt de oefensessie uit in een gezellige borrel en aansluitend een etentje. Een keer per jaar doen de partners ook mee en wordt de ‘Schade van het Jaar’- prijs uitgereikt. Die jaarlijkse happening geeft toch echt iets extra’s aan het netwerk. Het is goed om collega’s, onderzoekers en documentalisten van TNO Bouw regelmatig in een andere sfeer te ontmoeten.

Vrijdag 22 Juni

Zij het met wat moeite op tijd op om voor de start vanochtend nog het gisteren uitgereikte ‘state of the art’rapport Binnenklimaat Woningbouw door te nemen.

Dan de afronding van de sessie.

Het VDES (VochtDiagnose ExpertSysteem) wordt aan de hand van een aantal cases besproken. Vanaf volgende week is deze electronic consultant definitief robuust en foutvrij te raadplegen. De automatische rapportage ziet er ook piekfijn uit. Een prima stuk werk met een uitstekende toegevoegde waarde. De bijdrage aan het VEB R en D collectief is niet voor niets. Dat is ook nu weer duidelijk gebleken.

Voor de lunch kijk ik met m’n PDA nog even in de postbus. Twee clienten hebben zich via de TNO BouwAdvies gemeld met een probleem. Daar kan ik onderweg langs gaan. Dat maakt, met een follow-up bezoekje aan een uitvoerder die vorige week in de nesten zat met de interpretatie van een stukje technische regelgeving, weer een welbestede dag.

Zaterdag 23 Juni

Het werk gaat soms ook zaterdags door. Gelukkig niet te vaak. Vandaag treed ik als docent op voor de BOB. Door de samenwerking die zij hebben met SBR, TNO Bouw en de ondernemersverenigingen wordt een opleidings- en nascholings- programma gericht op technologie uitgevoerd. Veel van de docenten worden uit de kring van VEB leden gerekruteerd. Deze activiteit zorgt er niet alleen voor dat ik zelf bijblijf op mijn terreinen van expertise maar ook dat het netwerk goed weet welke diensten ik hen kan bieden.

Zondag 24 Juni

Voor vrouw en kinderen. Ze zijn vandaag allemaal thuis om de vakantieplannen af te ronden.

Reageer op dit artikel