nieuws

IPO verwaarloost milieubeleid

bouwbreed Premium

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) dient zich meer bezig te houden met de inhoud van het milieubeleid. Het afschaffen van maatregelen hoort daar niet bij. Zeker niet wanneer het weglaten voort lijkt te komen uit eenzijdig overleg met het bedrijfsleven.

De provinciale milieufederaties merken dit op naar aanleiding van de mededeling dat het IPO op korte termijn overbodig genoemde regels inzake milieu en ruimtelijke ordening wil afschaffen.

Te denken valt onder meer aan het schrappen van de beperkingen omtrent Artikel 19. Het IPO kwam na gesprekken met werkgeversorganisaties als VNO, NCW en KNOV tot dit voornemen. De milieufederaties zien hierin ‘een goedkope en eenzijdige opwarmer’ voor de provinciale verkiezingen van 8 maart 1995.

Het IPO had er beter aan gedaan aan te sluiten op andere initiatieven van de rijksoverheid zoals het vergroten van de financiele middelen. De decentralisatie stelt de provincies in staat meer rijkstaken voor natuur en milieu over te nemen. Het provinciale milieubeleid staat weliswaar op papier maar de resultaten van de uitvoering zullen nog geruime tijd op zich laten wachten. Een goed milieubeleid vergt volgens de federaties overleg met alle doelgroepen waarvan het bedrijfsleven er een van is.

Reageer op dit artikel