nieuws

Hydromak Vario 2000 is een universeel bestratingssysteem

bouwbreed

Het Duitse machinefabrikaat Hydromak biedt het moderne straatmakersbedrijf een breed programma van werktuigen waarmee het zware til-, transport- en legwerk van de verschillende materialen uit handen wordt genomen. Hydromak levert een compleet systeem dat voorziet in een volledig mechanische aanpak van praktisch alle in de straatmakerij voorkomende werkzaamheden.

Vanaf het aanrijden van zand en klinkers, het uitvlakken en verdichten van de zandbaan, het stellen van trottoirbanden, het knippen en vlijen van klinkers tot het aanvegen van zand in de klinkerverharding, voor al deze activiteiten wordt door de in Hamminkeln gevestigde producent een oplossing aangedragen.

Bij de Hydromak Vario 2000 bestratingsmachine wordt zowel de machinebesturing als het bedienen van de klem door een man uitgevoerd. Vario staat voor ‘variabel klemsysteem’. Hiermee wordt de universele inzetmogelijkheid aangegeven voor de verwerking van elke gewenste betonsteen. De HZ-REV klem is een vol hydraulische, naar alle zijden werkende klem, voor het leggen van steenlagen die in het gewenste verband worden aangeleverd. Zowel elleboog- als keperverband is verwerkbaar. De klem is instelbaar op breedten van 550 mm tot 1060 mm en in lengten van 1040 mm tot 1350 mm. De stenenklem HZ-UV is een eveneens naar alle zijden hydraulisch werkende klem, echter voor alle soorten stenen die in halfsteens verband zijn te schuiven. Vario staat volgens Hydromak ook voor variabele bandenklem waarmee trottoirbanden van verschillende afmetingen zowel van beton als natuursteen zijn te stellen. De klem is met behulp van een extra hydrauliekventiel aan kranen te monteren en bovendien op verschillende lengten instelbaar.

Wat de dragermachine aangaat heeft de fabrikant zorg gedragen voor een zo groot mogelijk werkcomfort. Om een gemakkelijk in- en uitstappen, dat bij deze wijze van bestraten frequent voorkomt, te bewerkstelligen, kent de bestratingsmachine een ruime en gemakkelijke bereikbaarheid van de bedieningszitplaats. De keuze voor een gelede machineconstructie in combinatie met achterwiel besturing levert een grote beweeglijkheid. Ook op kleine oppervlakken kan daardoor gemakkelijk worden gemanoeuvreerd. Tevens is hiermee het wringen van de wielen op de klinkerverharding ondervangen. Door de knikbeweging van de machine is de kleminrichting bovendien over een breedte van 100 cm naar links en rechts te zwenken. Met de hefarm wordt een een zodanige hefhoogte bereikt dat de stenen van twee op elkaar gestapelde pallets ke worden afgenomen.

Om een zo groot mogelijke stabiliteit te creeren is de Vario 2000 uitgevoerd op brede speciale lagedruk banden. Dankzij een goede verdeling van de machinemassa is een evenredig verdeelde puntbelasting verkregen. Het zwaartepunt ligt in het midden van de machine ongeveer 25 cm boven grondniveau. De aandrijving komt van een geluidarme Kubota dieselmotor met een vermogen van 14 kW/19 pk die is voorzien van een thermisch gestuurde oliekoeler. Via twee versnellingen zijn met de Vario 2000 rijsnelheden te bereiken tot 21 km/h.

Hydromak Vario 2000 bestratingsmachine. De combinatie van knikbesturing en stuuras achter levert een draaicirkel van 2600 mm.

Hydromak ontleende de hydraulische techniek voor zijn stenenklemmen aan de betonindustrie, waar het gebruik van mechanische klemmen nauwelijks toepassing vindt. De hydraulische aanpak waarborgt dat ook stenen die slechts een geringe klemdruk verdragen, zoals holle of bolle stenen, met de juiste klemkracht goed worden opgenomen. De druk op de stenen wordt hier niet via een balk bewerkstelligd maar door enkelvoudige drukplaten. Deze zijn afzonderlijk instelbaar en bewegen onafhankelijk van elkaar. Op deze wijze wordt onder alle omstandigheden een goede grip op de stenen gewaarborgd. Hydromak maakt tee typen klemmen. De HZ-REV kan alle, in legpatroon aangeleverde, stenen verwerken en is derhalve universee ltoepasbaar. De HZ-UV klem biedt de mogelijkheid de stenen in halfsteensverband te schuiven. Dit gebeurt met de bestratingsmachine tijdens het transport van de pallet naar de plaats van verwerking. Momenteel worden de stenen door de fabrikanten voor het merendeel in legpatroon aangeleverd. “Echter”, zo meent Hydromak, “steenfabrikanten, maar nog meer de gebruiker, is geholpen met een klem met de mogelijkheid tot verschuiven”. Het niet in legpatroon aanleveren van stenen , is goedkoper omdat een laag 10 tot 15% meer stenen kan bevatten. Het recht toe recht aan leveren van stenen is bovendien eenvoudiger en minder gevoelig.

Reageer op dit artikel