nieuws

‘Het is somber gesteld met de infrastructuur’

bouwbreed Premium

De bestuurders in ‘Den Haag’ moeten beseffen dat de knelpunten in de infrastructuur snel moeten worden aangepakt. Dat betekent dat er geinvesteerd moet worden en dat er efficientere procedures moeten komen om de ‘bureaucratisering’ bij de aanleg tegen te gaan.

Dat zei burgemeester E.H.T.M. Nijpels van Breda gisteren in ‘zijn’ gemeente tegen het Benelux-parlement dat hier een hoorzitting over het wegvervoer in de Rijn-Schelde-delta hield. Het is somber gesteld met de infrastructuur in ons land, zo zei de voormalig milieu-minister. Als voorbeeld stelde hij de ‘belabberde toestand’ van de A16. “Deze weg is van groot Europees vervoersbelang. Maar liefst 50 % van het Nederlandse goederenvervoer gaat (gedeeltelijk) over deze corridor. De verkeersafwikkeling is echter belabberd. In Den Haag vergadert men ondertussen over de vraag of een en ander kan worden verbeterd met een verbreding van de A16 of de aanleg van de Zoomweg-Noord. Het is echter geen kwestie van kiezen. Beide poen moeten gewoon op korte termijn worden aangelegd. De cijfers van vervoerstromen over de A16 hebben nu al eerdere prognoses voor 2005 ingehaald. Als er dus niet snel wordt ingegrepen loopt het hier bij Breda fors uit de hand”, aldus Nijpels.

Breda’s eerste burger pleitte verder voor het vaker aanleggen van aparte stroken voor vrachtwagens, zoals bij de Brienenoord-brug. Hij verweet het ministerie van Verkeer en Waterstaat dat ze opnieuw wil gaan studeren op de taak en functie van de Vervoerregio.

Bestuurslaag

Deze nieuwe bestuurslaag, die door Verkeer en Waterstaat is ingesteld, dreigt opgeheven te worden als gevolg van een meningsverschil tussen het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Nijpels: “In onze regio is veel energie gestoken in het maken van een verkeer- en vervoerplan. Wij willen nu gewoon goedkeuring voor deze plannen hebben en de rijksgelden toebedeeld krijgen die daar bij horen. Dan ke wij aan de slag.”

Vice-voorzitter W. van Loon van het Benelux-vervoeroverleg zei het ‘bedroevend’ te vinden dat, hoewel het verkeer nog steeds verder toeneemt, de investeringen in de infrastructuur een omgekeerde richting hebben gevolgd.

Van Loon gaf ook te kennen zijn buik vol te hebben van pleidooien voor het gebruik van alternatieven voor het wegvervoer of gecombineerd vervoer.

“Gecombineerd vervoer wordt vaak als een soort wonderoplossing voor het congestieprobleem naar voren geschoven. Het is een publiek geheim dat deze vervoerstechniek, ondanks de promotie die het van overheidswege geniet, nauwelijks van de grond komt. De redenen hiervoor zijn veelvuldig: moeilijk te bereiken terminals, lange wachttijden die zijn te wijten aan weinig efficiente overslagfaciliteiten, en een niet bepaald klantvriendelijk te noemen serviceverlening.”

Reageer op dit artikel