nieuws

GWW-opleidingen naar Harderwijk

bouwbreed Premium

In een kazerne te Harderwijk wordt in 1996 een nationaal opleidingscentrum voor de grond- weg- en waterbouw (gww) gevestigd. Burgemeester J.G. de Groot van Harderwijk en J. de Pender en A. G.M. Schrijver, respectievelijk werkgevers- en werknemersvoorzitter van de Stichting Beroepsopleidingen Weg- en Waterbouw (SBW) hebben hiertoe gisteren een intentieverklaring ondertekend. Uiterlijk op 1 juli 1995 wordt deze omgezet in een definitieve overeenkomst.

In het nieuwe opleidingscentrum worden onder anderen machinisten opgeleid en ook komt er een landelijk examencentrum. In het nieuwe opleidingscentrum worden honderden leerlingen opgeleid en daarnaast komen er duizenden examenkandidaten en volwassenen die een cursus volgen. Het kantoor van de SBW blijft vooralsnog gevestigd in Gouda. Het is niet uitgesloten dat ook dit in de toekomst naar Harderwijk zal verhuizen. Anders wordt te Harderwijk een regiokantoor gevestigd.

Door bezuinigingen bij Defensie moest de kazerne worden verkocht. De SBW zag een goede mogelijkheid hier een landelijk opleidingscentrum te vestigen, vanwege de centrale ligging en de beschikbare ruimte. Op dit moment worden jaarlijks circa 200 machinisten opgeleid in Ede aan het Soma-college, waaraan ook een examencentrum is verbonden, terwijl kraanmachinisten in Amerongen worden geschoold. Het oefenterrein voor de machinistenopleidingen is gevestigd te Lunteren. Ook de Stichting Museum voor Wegenbouwmachines en een demonstratie- en voorlichtingscentrum voor de wegenbouw verhuizen naar Harderwijk.Het oefenterrein in Lunteren, twintig hectare groot, kan wat de SBW betreft, worden toegevoegd aan het Centraal Veluws Natuurgebied.

De kazerne wordt grotendeels gerenoveerd. Een klein gedeelte van de bebouwing moet plaatsmaken voor een oefenterrein.

Middenstand

G. Voerman, statenlid van de provincie Gelderland, zei dat het provinciebestuur de vestiging van het opleidingscentrum toejuicht. Met name de werkgelegenheid in en rond Harderwijk is gebaat bij de nieuwe bestemming van de kazerne, aldus Voerman. Ook burgemeester De Groot van Harderwijk was ingenomen met de komst van het centrum. Door de sluiting van de kazerne verliezen circa 600 mensen hun baan. Het gaat vooral om burgerpersoneel in ondersteunende functies zoals onderhoudsmedewerkers. Ongeveer 150 van hen ke aan de slag in het nieuwe opleidingscentrum.

Volgens De Groot biedt het opleidingscentrum verder een economisch voordeel omdat de cursisten een bron van inkomsten vormen voor de middenstand in de stad. Zij hebben dit nodig want door het vertrek van de militairen wordt er minder geld uitgegeven in Harderwijk.

De kazerne wordt tot in 1996 gebruikt door militairen. “Als zij de kazerne verlaten, wordt die overgedragen aan de Dienst der Domeinen”, aldus een toelichting van de SBW. Deze dienst verzorgt namens het rijk de verkoop.

Reageer op dit artikel