nieuws

GS Utrecht akkoord met uitvoerings- contract Vinex

bouwbreed Premium

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben Provinciale Staten voorgesteld akkoord te gaan met het uitvoeringscontract Vinex. Tussen 1995 en 2005 worden in de provincie Utrecht 31.000 woningen gebouwd.

Daarna ke in de polder Rijnenburg extra woningen worden gebouwd. In Houten Zuid, komen 6000 nieuwe huizen. Hierdoor krijgt de gemeente een belangrijke opvangfunctie voor het stadsgewest.

Reageer op dit artikel