nieuws

Grubbenvorst investeert in wegennet

bouwbreed Premium

De gemeente Grubbenvorst investeert in de periode 1995-1997 f.8.225.000 in de verbetering c.q. uitbreiding van de infrastructuur voor een betere verkeersafwikkeling en het verminderen van de verkeersonveiligheid. De provincie Limburg participeert in het po en verleent maximaal f.3.029.000 subsidie. Rijkswaterstaat is bereid een bijdrage te verstrekken van f.2.500.000. Tevens wordt een bijdrage van f.580.000 verwacht uit de EU-middelen.

Het uitvoeringsplan omvat de volgende werken: Noord-Zuid fietsroute: f.940.000. Besteksklaar uitvoering 1995. Dit werk houdt onder andere in aanpassing bestaande infrastructuur en deels aanleg van een rijwielpad.

Californischeweg: f.1.792.000. Gepland zijn de aanleg van een rijwielpad, reconstructie/aansluiting Horsterweg/ Californischeweg, oversteekvoorzieningen en fietssuggestie-stroken. Uitvoering 1995/1996.

Venloseweg: f.1.245.000. Aanbrengen verkeersremmende voorzieningen, incluisief aanleg busbaan en busvriendelijke drempels. Uitvoering 1996-1997.

Baersdoncklaan: f.676.000. Reconstructie kruispunten en aanleg rotondes en fietsstroken. Uitvoering 1995-1996.

Noordelijke omleidingsweg: f.3.572.000. Aanleggen van een noordelijke omleidingsweg om de kom van Grubbenvorst. Uitvoering 1996-1997.

De plannen zijn door de gemeente Grubbenvorst in samenwerking met het Ingenieursburo en Adviesburo Kragten uit Herten voorbereid.

Reageer op dit artikel