nieuws

Grontmij mag zand- winning uitbreiden

bouwbreed

De Grontmij heeft van rechter H. Polak van de Raad van State toestemming gekregen voor de uitbreiding van de ontgrondingsplas Haerst in Zwolle. Sinds 1 december ligt de zandwinning stil omdat de eerste fase was verstreken.

Aanvang van de tweede fase van het zandwinningspo werd bij de Raad van State aangevochten door een landbouwer die schommelingen vreest van de grondwaterstand. Maar op de rechtszitting liet rechter Polak weten dat de belangen van de agrarier pas in geding zijn bij het begin van de derde ontgrondingsfase over tien jaar.

Agrarier L. Dijk vroeg bij de Raad van State om schorsing van het bestemmingsplan waarin de zandwinning wordt geregeld. Als ook de derde fase doorgang kan vinden dan zal de plas, nu 45 hectare, in omvang verdubbelen.

Voor de derde fase heeft de Grontmij percelen van Dijk nodig. De tweede fase reikt tot de grens van Dijks eigendommen. Schade door schommelingen van de grondwaterstand heeft de agrarier tot dusver niet gehad.

Om de zandwinning te continueren hadden de gemeente Zwolle en het provinciebestuur aanvankelijk de tweede fase geregeld via de artikel 19-procedure. Die werd echter vorig jaar door de Raad van State geblokkeerd. De zandwinning werd toen op 1 december stilgelegd.

Reageer op dit artikel