nieuws

‘Golfterreinen goed voor behoud natuur’

bouwbreed

Firma A.H.A. de Man vierde onlangs zijn 75-jarig bestaan. Het bedrijf begon in 1919 met transporten van zand en grind en groeide uit tot marktleider bij het aanleggen van golfterreinen.

‘Aannemingsbedrijf A.H.A. de Man’. De zwarte letters staken scherp af tegen de zacht groene kleur van de bouwkeet. Als de zon er op scheen leken ze te glinsteren. Arie de Man jr. liep meerdere malen om het ‘schaft huisje’ heen, die ochtend in 1954. Hij had het ding net gekocht. Zijn voeten zakten weg in de zachte aarde van Zuid Beveland, maar dat kon hem niet schelen. Hij was zo trots alsof hij voor het eerst vader was geworden.

Niet dat het gebouwtje zo bijzonder was. Het was een houten geval dat een slordige f. 1000 kostte, terwijl De Man werkte met machines die vijftig keer zo duur waren. Maar voor hem was de bouwkeet het tastbare bewijs van zijn ondernemerschap.

“Ik voelde me eindelijk echt aannemer”, herinnert hij zich. “Het stond er zwart op wit. Iedereen kon het zien.” In 1950 ging Arie de Man officieel in dienst bij de zand-, grind- en grondhandel van zijn vader, die het bedrijf 31 jaar eerder was begonnen. Hij bouwde het bedrijf verder uit. Nu werken er 25 mensen.

Felle discussies

Arie de Man begon als onderaannemer en is vanaf het midden van de jaren vijftig actief als aannemer. Hij legde zich toe op de aanleg van sportterreinen en begon twintig jaar geleden met de bouw van golfbanen. Op dit gebied was het bedrijf zeer succesvol. De Man mag zich marktleider noemen waar het gaat om de aanleg van golfterreinen.

Omdat golfbanen soms leiden tot felle discussies tussen voor- en tegenstanders, hield De Man ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum een symposium waar beide partijen hun mening konden geven. Tijdens de bijeenkomst bleek dat het aantal voorstanders van golfterreinen in de meerderheid is.Voor en tijdens de oorlog werkte Arie de Man al mee in het Rotterdamse familiebedrijf, maar plannen om de zaak over te nemen had hij niet. “Eerlijk gezegd had ik helemaal geen zin om bij m’n vader te gaan werken.” Hij glimlacht. “Maar achteraf gezien heb ik er geen spijt van. Het is het mooiste vak dat er bestaat.”

Aanvankelijk legde firma De Man zich toe op de levering van zand en grind voor bouwwerkzaamheden. Het materiaal werd door binnenvaartschippers met kleine schepen aangevoerd bij het bedrijf, dat van oudsher is gevestigd op een terrein nabij de Rotte. De bootjes moesten met de hand worden geleegd, vertelt De Man. Het hele schippersgezin werkte er aan mee. Met veel moeite lukte het om dagelijks veertig kubieke meter zand of grind te lossen. Het materiaal werd vervolgens met paard en wagen naar de bouwplaats gebracht waar het werd verwerkt tot cement.

Het gebruik van laadbakken waarmee grote hoeveelheden zand en grind konden worden gelost, maakte het werk lichter en meer rendabel. In de loop der jaren zette het bedrijf steeds vaker machines in.

Sportvelden

Een van de eerste opdrachten die De Man kreeg was het aanleggen van een hockeyterrein in Delft. Het karwei beviel zo goed dat hij zich hierna ging specialiseren in dit soort zaken, het zogenaamde cultuur-technisch werk. Sindsdien maakt firma De Man jaarlijks ongeveer twee sportvelden.

Daarnaast heeft het bedrijf de handen vol aan allerlei andere opdrachten. Zo bouwde het boorlocaties op Oud Beyerland toen daar in de jaren vijftig gas werd ontdekt. Momenteel is het bedrijf bezig zijn activiteiten op het gebied van de grond-weg en waterbouw uit te breiden.

In de jaren zeventig, Arie de Man woonde inmiddels in Belgie, ging hij golfen. Van het een kwam het ander. Hij kreeg opdracht om in het Belgische ‘s-Gravendeel een golfbaan aan te leggen. Dat hij nog geen ervaring had met dit soort werk, speelde daarbij geen rol. Uiteindelijk had hij zijn sporen verdiend in het ‘cultuur-technisch’ werk. Die eerste opdracht resulteerde in de aanleg van circa veertig golfbanen in onder andere Ameland, Goirle en Luxemburg.

Het aanleggen van golfterreinen is wat betreft techniek geen extreem moeilijk werk, vertelt De Man. Er ontstaan desondanks wel eens problemen, omdat gemeenten soms menen dat de aanleg van een golfterrein schadelijke gevolgen heeft voor de natuur.

Dit bleek ook tijdens het symposium over de aanleg van golfterreinen waar voor- en tegenstanders aan het woord kwamen. Zo betoogde de directeur van de Stichtse Milieufederatie dat door golfterreinen er meer auto’s in natuurgebieden komen en dat de aanleg van de speelvelden aanleiding is tot het op grote schaal kappen van bomen.

Natuur

H. van Asperen van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij daarentegen, vond dat golfterreinen en natuur goed samen gaan. Vooral terreinen met een oppervlakte van meer dan 100 hectare bieden goede mogelijkheden om integratie te bewerkstelligen tussen sport en natuur.

Tot tevredenheid van Arie de Man overtreft het aantal voorstanders van nieuwe golfbanen het aantal tegenstanders. Ook uit het buitenland krijgt hij aanbiedingen om golfterreinen aan te leggen, maar die worden meestal afgewezen. Waarom zou het bedrijf ook over de grens werken als er in Nederland nog ruim voldoende is te doen?

Reageer op dit artikel