nieuws

Gerechtshof Israel stopt aanbesteding vliegveld

bouwbreed Premium

Het Hoog Gerechtshof in Israel heeft, voorlopig, de aanbesteding voor de uitbreiding van het nationale vliegveld (Ben-Gurion Airport) stopgezet. Deze unieke uitspraak kwam, nadat de Israelische ‘Association of Engineers and Architects’ om een uitspraak van het Hof hadden gevraagd, in verband met de (zeer aparte) omschrijving van deze aanbesteding.

De ‘Airports Authority’, die de opdrachtgever voor dit grote project is (totale bouwkosten liefst $ 830 miljoen) verklaarde namelijk dat lokale aannemers/bouwbedrijven niet konden inschrijven op deze aanbesteding, omdat, volgens de ‘Airports Authority’, zij zo’n po niet aanke, wegens gebrek aan ervaring.

Discriminatie

In hun aanklacht wees de ‘Association of Engineers and Architects’ o.a. op het feit dat deze weigering van de opdrachtgever een grove discriminatie is tegenover de lokale aannemers en dat het een verkrachting is van de ‘Basic Law’, waarin gezegd wordt dat alle (aannemers)-bedrijven gelijk behandeld moeten worden. Speciaal in dit geval, omdat hier sprake was van een staatsopdracht.

Volgens de aanklacht weigerde de ‘Airports Authority’ zelfs om de Israelische bedrijven materiaal (zoals de omschrijving van het po etc.) van de opdracht toe te sturen.

Buitenlandse aannemers

Maar men is vooral kwaad, omdat deze weigering de lokale aannemers in een slecht daglicht plaatst tegenover de buitenlandse concurrenten. En men vreest dat nu vele grote poen aan buitenlandse aannemers zullen worden uitbesteed.

De ‘Airports Authority’ ging meteen in beroep tegen de uitspraak van het Hof en de hele Israelische bouwwereld volgt nu met spanning het vervolg van dit, voor de lokale markt, nieuwe bouwschandaal.

Reageer op dit artikel