nieuws

Geplande exposities van het NAi voor 1995

bouwbreed Premium

Het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) heeft bij de opening van een grote tentoonstelling over de Japanse architect Arata Isozaki, haar programma voor 1995 gepresenteerd. Terugblikkend op het eerste NAi-jaar lijkt er weinig enthousiasme voor het expositiebeleid te heersen, in vakkringen en daarbuiten.

Het is moeilijk om het bezoekers uit de vakwereld en een breder publiek naar de zin te maken. De expositie in het kader van ‘Beelden ’94’ trok in brede lagen belangstelling. De ‘Sovjet avantgarde’ bracht topstukken die deels kort daarvoor in ons land hadden gecirculeerd, maar bleef als expositie interessant binnen de vakgemeenschap, evenals de selectie van ontwerptekeningen uit het NAi-archief. Zonder de overige exposities te discrimineren, bevonden zich daar weinig hoogtepunten tussen.

Studentikoos

Studentikoze presentaties trokken vooral in studiekringen aandacht. De gast-exposities architectuur in Zweden en de verborgen opgave op de zolderverdieping waren amateuristisch en teleurstellend.

Dat werpt de smet van een grotendeels verloren openingsjaar op het instituut. Van de 100.000 bezoekers kwam een groot deel voor het gebouw.

De deels uit de Verenigde Staten komende Isozaki-expositie is voor de vakwereld buitengewoon interessant met prachtige maquettes – zonder hinderlijke kappen van kunststof! – en presentatietekeningen. Het respectabele oeuvre werd geselecteerd op hoogtepunten over een lange periode.

Kunstwerken

Een NAi-produktie in de zomermaanden over ‘kunstwerken’ in de civiele sector kan interessant worden, zowel voor vakwereld als voor een breed publiek.

Enkele kleinere tentoonstellingen gedurende vijf maanden in de grote zaal lijken evenals een expositie over Los Angelos en nog wat marginalia in overige ruimten van aanzienlijk minder belang.

Opmerkelijk is dat een tentoonstelling over de invloed van Rem Koolhaas en OMA op een nieuwe generatie – vooral van oud-medewerkende – jonge architecten, buitengewoon interessant kan zijn en uitermate actueel. Met specifiek inlandse tentoonstellingen over architect Gunnar Daan en Adriaan Geuze blijven het kleinschalige produkties voor de wat ongelukkige ‘balkonzaal’. Dat is heel teleurstellend. Met name ‘in het spoor van OMA’ zou na Isozaki de belangrijkste gebeurtenis moeten zijn.

Hier schiet het NAi opnieuw tekort We moeten verder blijven wachten op onderwerpen zoals het werk van architecten J.J.P. Oud, Michiel de Klerk en de ‘grote’ P.J.H. Cuypers. Dat is op zich al jammer, terwijl een aanwassende file architecten al jaren op een overzichtstentoonstelling wachten. De museumwinkel blijft een uitdragerijtje van NAi-ramsj-boeken. Het is schandalig dat een ontwerp voor de dure directiekamer kon prevaleren boven de felbegeerde museumwinkel, nu een ruimte met behangerstafels als uitstalgelegenheid. Hier werden prioriteiten verwisseld.

De met een nieuwe uitgever fris gestarte NAi uitgeverij heeft met wisselend succes uitgaven op de markt gebracht. Van Eesteren blijkt goed voor vier monumentale boeken die zijn verdienste voor een groot publiek ‘verscholen’ documenteren in dure uitgaven. Isozaki daarentegen wordt met een naief vouwwerkje en wat briefkaarten gedocumenteerd ‘omdat er al zoveel op de markt te koop’ zou zijn.

Nieuwe documentatie

Interessant is een werkdocumentatie van Nederlandse architecten uit de negentiende en twintigste eeuw. Dit po ‘bibliografieen en oeuvrelijsten’ moet zo’n 2000 architecten gaan bevatten. De eerste vier geillustreerde publikaties over O. Husly, J.P. Stok Wzn, J.M. Luthmann en A.F. Aalbers verschijnen in 1995. Vervolgens staan ondermeer J.F. Berghoef, C.J. Blaauw, J. Boterenbrood, J. Crouwel, de Van Gendt’s en anderen op de rol. Deze groep ligt overigens meer voor de hand dan de minder bekende eerste vier uitgaven.

Zo blijft er ook voor 1995 nog veel te wensen over. Maar wellicht ontstaan onder de nieuwe directe briljante ideeen voor verdere invulling van de niet-gereserveerde expositieruimte met actuele initiatieven.

Reageer op dit artikel