nieuws

Geen obstakels meer voor aanscherping referte-eisen ww

bouwbreed Premium

Staatssecretaris Linschoten van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsvoorstel voor een aanscherping van de referte-eisen ww door de Eerste Kamer geloodst. Daarmee is de laatste hindernis voor de invoering van de wetswijziging genomen.

Per 1 maart 1995 geldt nu dat werklozen zowel 26 van de 39 weken voorafgaand aan de werkloosheid als 52 dagen per jaar gedurende vier van de vijf jaar moeten hebben gewerkt om nog in aanmerking te ke komen voor een werkloosheidsuitkering van 70% van het laatstverdiende loon.

Met name tegen de aanscherping van deze weken- en jareneisen maakten de bouwbonden bezwaar omdat dit ten koste zou gaan van de instroom van nieuwe werknemers en herintreders in de bouw. Linschoten verweerde zich tegen deze kritiek door te wijzen op een extra regeling voor werknemers die uitsluitend aan de nieuwe wekeneis voldoen. Deze krijgen namelijk een half jaar een uitkering van 70% van het minimumloon.

De voorgestelde maatregelen zullen volgens het ministerie van Sociale Zaken leiden tot een besparing van ongeveer f. 245 miljoen in 1995, oplopend tot circa f. 520 miljoen per jaar, na 1999.

Reageer op dit artikel