nieuws

Friesland Bank moet van verbouwing afzien

bouwbreed

De Friesland Bank mag een bankgebouw in Leeuwarden niet verbouwen op straffe van een dwangsom van f.150.000 per overtreding. Dat heeft de Leeuwarder rechtbank bepaald in een kort geding dat was aangespannen door architect J.G.C. Vegter uit Leeuwarden, die zich beroept op zijn auteursrecht. De rechter was ondubbelzinnig in zijn oordeel. Ook hij vindt dat sprake is van verminking van Vegters oorspronkelijke ontwerp.

Voor de Friesland Bank zijn de druiven behoorlijk zuur. De bank wil haar filiaal in Leeuwarden voor zo’n f.6 miljoen moderniseren. Het pand vertoont dusdanig veel mankementen dat verbouw noodzakelijk is. De Friesland Bank wilde het pand, op de fundering en het betonskelet na, vrijwel volledig slopen om vervolgens de zaak opnieuw op te bouwen. De rechter heeft nu echter bepaald dat aan de gevel niet mag worden getornd. Vegter vindt dat zijn twintig jaar oude creatie door de verbouw wordt verminkt. De Friesland Bank meent dat er een compleet nieuw pand komt en dat van schending van de auteursrechten dus geen sprake is. “Dit hadden we dus absoluut niet verwacht. Een uitspraak met diepgaande consequentie”, aldus J. van der Meer, hoofd algemene zaken bij de Friesland Bank. Op de vraag of de Friesland Bank nu afziet van de bouwplannen, antwoordt Van der Meer: “Daarvoor is het nog te vroeg is. We zijn ons aan het beraden.”

Inbreuk

Vegter toont zich verheugd over de uitspraak. “De inbreuk op mijn ontwerp lag er zo dik bovenop dat deze kans niet mocht worden gemist. De Friesland Bank gaat nu met mij om de tafel om te kijken op welke manier ze de ontstane situatie op ke lossen.” De planning was om de nieuwbouw nog voor de zomer van 1995 klaar te hebben. Het werk zou worden uitgevoerd door Boringa Bouwbedrijf Leeuwarden naar een ontwerp van het architectenbureau Wiersma en Brugman.

Reageer op dit artikel