nieuws

Friese milieueisen voor wegenbouw te streng

bouwbreed

De provincie Friesland kan niet altijd eisen dat aannemers een milieuvergunning aanvragen wanneer ze betonpuin gebruiken bij de aanleg van wegen.

Dit heeft de Raad van State bepaald in een rechtszaak, die Snitjes’s Aannemings- en Wegenbouwmaatschappij uit Slochteren tegen de provincie had aangespannen.

De aannemer gebruikte in 1992 zogeheten betongranulaat als fundering bij de aanleg van verschillende wegen in Opsterland, Joure en Drachten. Het ging om puin van de gesloopte betonfabriek uit Drachten, dat in kleine stukjes was gebroken. De provincie zag het puin als een afvalstof, waarin vervuilingen ke zitten. Ze eiste daarom een milieuvergunning.

Maar volgens de Raad van State moet het puin van de fabriek uit Drachten eerder gezien worden als grondstof dan als afval. “Het kan op milieuhygienisch verantwoorde wijze worden toegepast”, zo staat te lezen in de uitspraak van de Raad van State. Een vergunning zou daarom overbodig zijn.

Vergunning

De provincie eiste overigens niet alleen een vergunning, maar ging zelfs zover dat ze het gebruik van betonpuin op bepaalde plaatsen helemaal niet wilde toestaan. Zo beval de provincie Snitjer’s om een puinlaag van de Leppedijk in Opsterland te verwijderen. Dit omdat de Leppedijk in een kwetsbaar waterwingebied ligt. Als het puin vervuild zou zijn, zouden er schadelijke stoffen in het drinkwater terecht ke komen.

De Raad van State ziet geen enkel gevaar en heeft de provincie daarom op de vingers getikt voor haar harde optreden.

Reageer op dit artikel