nieuws

Fries weeshuis wordt stadslogement

bouwbreed Premium

Voor een bedrag van circa f. 2,5 miljoen wordt een deel van het vroegere weeshuis in Bolsward verbouwd tot het stadslogement ‘Hid Hero Hiem’. Bouwbedrijf Bleeker uit Bolsward zal hiervoor veertien appartementen in het gebouw realiseren. Adema Architecten uit Dokkum maakt het ontwerp voor het logement, dat bedoeld is voor overnachtingen van toeristen uit binnen- en buitenland. De stichting ‘Kultuer en Toerisme yn Fryslan’ is de initiatiefnemer van het po ‘Stadslogementen in de Friese Elf Steden’ dat vakantieappartementen in stedelijke monumenten onderbrengt.

De provincie Friesland, de gemeente Bolsward, het Stads- en Dorpsvernieuwingsfonds, het Integraal Structuurplan Noorden des Lands en de EG dragen bij aan de verbouwingskosten van het weeshuis Het grootste deel van de investeringssom moet komen uit de exploitatie van de logementen.

Reageer op dit artikel