nieuws

Euro richtlijn diensten massaal overtreden

bouwbreed

Hoewel de ‘Europese richtlijn voor overheidsopdrachten: Diensten’ sedert 1 juli 1993 geldt, wordt daar zeer royaal de hand mee gelicht. De Bond van Nederlandse Architecten (BNA) heeft de jacht op overtredingen geopend, maar het lijkt dweilen met de kraan wagenwijd open.

Nederlandse overheidsopdrachten aan architecten, adviesbureaus en verdere diensten moeten Europees worden aanbesteed wanneer het honorarium 200.000 ecu (circa f.463.000)

overschrijdt. Over de hoogte van dit drempelbedrag bestond de laatste tijd in de media nogal wat misverstand doordat het honorarium werd verwisseld met de aanneemsom. Opdracht voor een burgemeesterswoning kan dus nog wel direct aan de regionaal voor de handliggende architect en constructeur worden vergeven.

Ongewenste richtlijn

De BNA stelt zich op het standpunt dat het om een zeer ongewenste richtlijn gaat, maar een Europese richtlijn is gewoon een wet die moet worden nagekomen. Zoals we eerder in Cobouw meldden, was het weigeren van de deelname van een Nederlandse architect aan een in Duitsland uitgeschreven prijsvraag door de gemeente Konstanz aan de Bodensee, aanleiding voor de BNA een klacht in te dienen bij de Europese Gemeenschap.

Intussen ziet de BNA er op toe, dat de desbetreffende categorie Nederlandse opdrachten in ons eigen land wordt nageleefd. Het eerste succes boekte de BNA met de uitbreiding van het Stedelijk Museum. Na een mislukte meervoudige opdracht koos museumdirecteur Rudi Fuchs nu voor de Portugese architect Alvaro Siza. De gemeente Amsterdam leek de voordracht over te nemen, tot de BNA op de wettelijke verplichting van de Europese richtlijn wees. De architect wordt nu via een Europese inschrijvingsprocedure gekozen.

De onbekendheid van de verplichting om de richtlijn toe te passen blijkt ook in het buitenland. Het respectabele in Berlijn verschijnende weekblad Bauwelt komt wekelijks met berichten over prijsvragen in de bondsrepubliek en voor Duitse architecten toegankelijke prijsvragen in Europa. Daarbij worden nog steeds twee tot vier prijsvragen per week aangekondigd, die alleen toegankelijk zijn voor Duitse architecten uit een bepaalde regio, maar die door het feit dat het om overheidsopdrachten gaat, Europees aanbesteed zouden moeten worden.

Concurrentievervalsend

Niet bekend

Reageer op dit artikel