nieuws

Eindhoven wil uniforme aanbestedingsregels

bouwbreed Premium

De gemeente Eindhoven komt begin volgend jaar met uniforme regelgeving voor de aanbesteding van werken. Volgens een woordvoerder van de gemeente gebeurt dat “om te komen tot een gedragslijn voor alle gemeentelijke diensten”.

Aanpassing van de huidige aanbestedingsregels is noodzakelijk, nu gebleken is dat er geen of nauwelijks uniformiteit is in de werkwijze van de onderscheidene gemeentelijke diensten. “Zij hanteerden allemaal een verschillende manier van aanbesteden. Vandaar de beslissing om tot stroomlijning te komen”, aldus de woordvoerder van de gemeente.

Hij geeft daarbij te kennen dat het eerst en vooral gaat om “interne regelgeving, louter voor de ambtenaren”.

Verder benadrukt de woordvoerder dat het duidelijker vastleggen van de regels al vanaf begin dit jaar speelt en niet voortvloeit uit het onlangs in opspraak komen van twee ambtenaren.

Die werden gearresteerd op verdenking van het aannemen van steekpenningen: “Deze zaak heeft echter niets te maken met aanbesteding als zodanig. Het ligt meer in de sfeer van het maken van snoepreisjes.”

EG-regels

De woordvoerder van de gemeente Eindhoven wijst er in dit verband op dat aanpassing van de regelgeving mede is ingegeven door de op 1 januari 1994 ingegane verplichting om in het aanbestedingsbeleid te voldoen aan de Europese spelregels.

Wethouder H. Scherf van Financien zegde deze week aan de gemeenteraad een notitie over de aanbestedingsregels toe. Hij deed dat bij de behandeling van een voorstel voor de bouw van een tennishal in Woensel-Noord. Ook dat po was in opspraak gekomen vanwege vermeende onrechtmatigheden bij de aanbesteding. Maar onderzoek door een daartoe ingestelde commissie wees uit dat de betrokken ambtenaren “naar eer en geweten gehandeld hadden”.

De aanbestedingsnotitie waaraan nu gewerkt wordt, moet overigens door de gemeenteraad worden bekrachtigd.

Reageer op dit artikel