nieuws

ECT: zonder reserves machinaal straten

bouwbreed

Tien jaar geleden nam ECT op de Maasvlakte een containerterminal van 80 ha in gebruik, machinaal bestraat met betonstraatstenen. Tijdens het internationale congres over betonstraatsteenverhardingen in Delft in 1984 liepen Japanners, Nieuw-Zeelanders, Zuid-Afrikanen en veel Nederlanders over deze terminal om de

Delta S machines van LBS aan het werk te zien en het resultaat te beoordelen.

De initiatiefnemers hadden reden om trots en vergenoegd te zijn.

Op de grens van ’94 en ’95 is Jan G. van Hees, Manager Facilities Engineering van ECT nog steeds vergenoegd. “Het straatwerk van toen bevalt nog steeds voor de volle honderd procent.” Hoewel al eerder in Duitsland en op kleine schaal in Nederland met bestratingsmachines werd gewerkt, vormde de ECT-Delta Multi User Terminal op de Maasvlakte het eerste grootschalige po in ons land. Ondanks de zware belasting ten gevolge van de krachten bij het containertransport en de puntlasten van de gestapelde containers blijft de bestrating prima functioneren.

“Het enige vraagstuk dat zich aandiende was het hoogteverschil dat optrad tussen de onderheide kraanbaan en de bestrating. Als daar meer dan

5cm verschil in komt, geeft dat hinder bij het transport tussen de kade en de stack. Bij de uitbreiding van deze terminal met zeventig hectare, waarvan vijftig voor Sea-Land, is de bestrating op dezelfde wijze machinaal aangelegd, maar is de kraanbaan op staal gefundeerd om mee te ke zakken.”

Hoge maatvastheid

Eigenlijk is de wijze van aanleg van de bestratingen voor ECT in de jaren na 1984 niet gewijzigd. Steevast kiest men met uitzondering van de 10 cm dikke stenen voor de ECT-containerterminal in Venlo, voor 12 cm dikke betonstraatstenen. De dikte is gekozen in verband met korte draaicirkels en diverse rijrichtingen op het keperverband of elleboogverband (afhankelijk van rijrichting). Van Hees: “De stenen worden met de Delta S Machine gestraat, die met de klemtechniek werkt. Dit stelt hoge eisen aan de toleranties van de pakketten en dus aan de maatvastheid van de stenen, die we in principe van de vaste leverancier Rheden Beton betrekken. Door die hoge maatvastheid blijkt de bestrating tot betere resultaten te leiden dan bijvoorbeeld een handmatige methode. Goedkoper is het niet qua directe kosten, ondanks onze hoeveelheden; het is nog steeds een fractie duurder dan handmatige methoden. Dan laat je echter de maatschappelijke kosten voor Nederland BV, met de straatmakers vroegtijdig in de wao, buiten beschouwing.

Daarom blijven wij investeren in machinaal straten. Dat doen we zonder commerciele en technische reserves.”

De methode van aanleg wijzigt niet qua bestrating; wel qua ondergrond. Afhankelijk van de ondergrond en het gebruik varieert de stabilisatiedikte van de funderingslagen. Bij de geplande uitbreiding van nog eens 150 hectare aansluitend op de Maasvlakteterminal, worden de delen waar de containers alleen met automatische kranen worden gestacked met een open slakken verharding uitgevoerd. Transport vindt hier niet plaats. Overal waar gereden wordt met vrachtwagens en de automatisch gestuurde voertuigen komen weer machinaal gelegde stenen.

Het terminalterrein aan de Eemhaven in Rotterdam, waar eveneens tegen de 117 hectare bestrating ligt, heeft zijn eigen problematiek. Daar is de zetting aanzienlijk, in tegenstelling tot de Maasvlakte die geheel uit opgespoten zand bestaat. Dit betekent dat in eerste instantie om de tien jaar moeten worden herstraat totdat de zetting minder wordt. Er wordt door de samenwerkende partijen hard gewerkt aan een methode om ook het herstraten van de gebruikte stenen machinaal uit te laten voeren. “Helaas moeten de aanwezige stenen nu nog handmatig worden herstraat. We willen de stenen per se gebruiken, want we doen niet aan kapitaalvernietiging voor een produkt dat nog decennia lang mee kan.”

Proefnemingen

Dankzij de samenwerking in redelijk vast teamverband kan men het proces van straten en herstraten steeds beter in de vingers krijgen. “Wij straten bij poen circa 1 ha per week. Daar zijn al onze groeiplannen tot 2005 qua planning op afgestemd. Zo’n aantal kan bijna uitsluitend machinaal, maar ook daarbij is een zeer strak regime nodig, omdat we anders niet op tijd klaar zijn met de operationele uitbreidingen, terwijl de havenoperaties gaan lopen. De samenwerking draagt bij aan het voldoen aan die produktie-eis. Bovendien is die samenwerking essentieel om bijvoorbeeld het herstraten te ontwikkelen. ECT werkt graag mee aan proefnemingen en biedt daartoe de faciliteiten in de vorm van ruimte en investeringen.”

In 1995 zullen een kleine 2 miljoen containers de ECT-terminals passeren. Tien jaar verder is dat aantal al gestegen tot naar schatting 3,5 miljoen. Tegen die tijd ligt er circa 350 hectare terrein, waarvan het overgrote deel machinaal is aangelegd, met naar schatting zo’n 100 miljoen stenen.

De ECT-terminals zijn en worden met de Delta-S-machine met klemtechniek aangelegd.

J.Co Zorge

De zwaar belaste bestrating van de ECT-terminal, die tien jaar geleden is aangelegd, houdt zich perfect.

Sea Sky Martin

Reageer op dit artikel