nieuws

Duitse cao-partners ruzien over ‘slecht weer’-uitkering

bouwbreed Premium

De Duitse bouwondernemers hebben de vakbond voor de bouwnijverheid loonregelingen voorgesteld die voor het eerst voor het gehele jaar zouden gelden. De cao-partners is dit loonoverleg verplicht opgelegd door de wetgever. Slechts onder deze voorwaarde was de overheid bereid de omstreden ‘slecht-weer’-uitkering aan bouwvakkers tijdens de vorstperiode weer (tot eind 1995) te verlengen.

Hetty Hessels

De werkgevers kondigen aan dat zij in de toekomst het grootste deel van de risico’s, die in Duitsland tot nu toe door alle burgers gefinancierd worden die sociale premies betalen, zelf zullen dragen.

Het model dat het Federale Verbond van de Duitse bouwvakken en het Centrale Verbond van de Duitse bouwindustrie gezamenlijk ontwikkelden, moet het mogelijk maken de bouwvakkers bij tijdelijke werkloosheid als gevolg van klimatologische omstandigheden 25 dagen lang overbruggingsgeld ter hoogte van het cao-uurloon uit te keren.

Garantie

Eenderde van de weggevallen werkdagen zou de werknemers als vakantiedagen aangerekend moeten worden. De overname van dit risico door de werknemers achten de werkgevers aanvaardbaar, want in de bouwbedrijfstak moeten sinds jaar en dag acht van de 30 vakantiedagen in de winter worden opgenomen.

De werkgevers zijn alleen bereid tot deze oplossing als de federale overheid garandeert dat vanaf de 26ste werkdag waarop het werk moest worden stilgelegd het Federale Arbeidsbureau de uitkeringen voor zijn rekening neemt.

Alleen onder deze voorwaarde willen de bouwbedrijven vanaf de 26ste dag vasthouden aan de regeling dat bouwvakkers wegens gedwongen stillegging van het werk niet ontslagen ke worden.

Besparingen

Met dit model willen de werkgevers zich ook ontdoen van hun bijdrage aan de sociale premies. Zij klagen steen en been over de hoogte van kosten die ze naast de feitelijke lonen dienen te betalen en die in andere branches onbekend zijn.

Na invoering van het door de werkgevers voorgestelde loonbeleid in de winterperiode zou hun huidige medefinanciering van de looncompensatie achterwege ke blijven, zo menen zij.

Dat betekent dat voor de werkgevers de extra uitgaven tussen Kerst en Nieuwjaar – in doorsnee 300 tot 400 DM per werknemer – en het wintergeld van 2 DM voor elk in de winter gewerkt uur, weg zouden vallen. Dit zou de branche een besparing van 5 procent van de brutolonen in de bouw – ter hoogte van in totaal 50 miljard DM – opleveren.

‘Sociale dumping’

De vakbond Bouwnijverheid bestrijdt dit loonmodel. Het plan komt er op neer dat de werknemers het grootste risico dragen door het wegvallen van het solidariteitsbeginsel.

Vakbondsbaas Bruno Kobele weert zich met hand en tand tegen stopzetting van de uitkeringen door het Federale Arbeidsbureau.

Kobele: “Kleine en middelgrote bouwbedrijven ke het financiele risico bij slecht weer niet dragen. In de bouw vindt sociale dumping plaats door dat leger van goedkope bouwarbeiders uit het buitenland die in Duitsland te werk worden gesteld. De concurrentiedruk is onveranderd hoog.”

Woede

Tot woede van Duitsland wees Groot Brittannie kortgeleden het voorstel van de Europese Commissie af om werknemers, die tijdelijk in een ander land te werk worden gesteld onder de arbeidsvoorwaarde voor hun beroepsgroep in dat ‘werkland’ te laten vallen.

De EU-ministers van Sociale Zaken trachten op 21 december in Brussel wederom een compromis te bereiken.

Reageer op dit artikel