nieuws

Dordrecht en Utrecht voegen daad bij het woord

bouwbreed Premium

De gemeenten Dordrecht en Utrecht doen het: ze voegen de daad bij het woord en schrijven in bestekken de machinale verwerking bij straatwerk voor. Dordrecht neemt in elk bestek op dat zware produkten zoals betonbanden en straatkolken machinaal moeten worden gesteld. Punt uit. Tevens wordt in de bestekken van een uitbreidingswijk het machinale straten aangeraden. In Utrecht wordt het machinale straten in sommige bestekken voorgeschreven.

Dordrecht kiest voor machinale verwerking uit oogpunt van de arbeidsomstandigheden. Mechanisatie is de enige manier om ruggen te sparen, zo stelt de gemeente, hoewel Dordrecht als initiator van de rugschool ook via deze weg veel aan verbetering van de arbeidsomstandigheden doet. Het verwerken van zware bestratingsprodukten op machinale wijze wordt via de bestekken verplicht gesteld. In feite is dit dubbelop, omdat via de RAW-bestekssystematiek en de CAO’s al voorschriften worden gegeven om niet boven bepaalde gewichten te tillen. Omdat het in de praktijk echter steeds de vraag is wie daar op let, heeft Dordrecht dat extra in de bestekken opgenomen. Resultaat is dat de banden en kolken inderdaad machinaal worden gesteld.

Het machinale straten komt in de bestekken van een uitbreidingswijk voor. De gemeente heeft een meerjarencontract gesloten met een aannemer voor ondermeer het straatwerk, die mede door dat contract een machine heeft aangeschaft. In overleg met de gemeente wordt per po bekeken en in de bestekken beschreven of de bestrating machinaal moet worden aangelegd. Voor poen in de binnenstad met de smalle straten en het herstraatwerk is de methode nog niet geschikt, zo ervaart men in Dordrecht. In Utrecht verschijnt de verplichting om machinaal te straten in een paar bestekken voor nieuwbouwwijken. Enerzijds wil men de methode uit oogpunt van arbeidsomstandigheden bevorderen en anderzijds wil men oefenen en ervaren welke vraagstukken men tegenkomt. Als men het niet dwingend zou voorschrijven zou het marktbelang overheersen en zou de methode bij een openbare aanbesteding niet zo snel worden toegepast. Nu komt Utrecht via de verplichting aan de weet wat de methode inhoudt en kan de gemeente zich voorbereiden op een verdere introductie.

Via een aanbesteding met voorselectie tracht men aannemers te vinden die met de bestekken waarin het machinaal straten wordt voorgeschreven, overweg ke. Dit ondanks de gewoonte om alles openbaar aan te besteden en het advies van de VNG om machinaal straten niet in het bestek op te nemen, omdat dit indruist tegen de RAW-systematiek.

Maar Utrecht wil verder met machinaal straten en vindt dat het in het belang van de straatmakerij wat ‘eigenwijze’ stappen moet zetten.

Reageer op dit artikel