nieuws

Cao-beraad voor bouw in Odijk

bouwbreed Premium

De delegaties van werkgevers- en werknemerspartijen bij de cao voor de bouwnijverheid komen vandaag voor de tweede maal bijeen. Ditmaal in Odijk bij de Hout- en Bouwbond CNV. Na de inleidende besprekingen en toelichting van elkaars standpunten zal dit de eerste werkvergadering gaan worden. Officieel moet er nog een agenda worden vastgesteld, maar het ziet er naar uit dat ‘werkgelegenheid en arbeidsmarkt’ alsmede de aanpassing van de vut-regeling hoog op het prioriteitenlijstje zullen staan.

Als het aan werkgevers ligt, zal bespreking van de wens van de bouwbonden tot het invoeren van het werklandbeginsel ( zie elders in deze krant) niet langer onderdeel van de besprekingen uitmaken. Omdat werkgevers op de definitieve tekst vanuit Brussel wensen te wachten, is het niet aannemelijk dat op dit punt er iets in de komende cao veranderd.

Reageer op dit artikel