nieuws

Bouwers Bonnefanten zijn grillen van provincie beu

bouwbreed Premium

Hollandsche Beton Maatschappij (HBM) en Bouwcombinatie Maastricht, voorheen Cremers, hebben bij het het provinciebestuur van Limburg een schadeclaim neergelegd van f. 2,1 miljoen. De twee bouwers wijten de meerkosten aan de grillen van de opdrachtgever. Het toneelstuk ‘de vertraging van het Bonnefantenmuseum in Maastricht’ krijgt zijn volgende bedrijf.

Niet bekend

Het museum in Maastricht is een ontwerp van de Italiaanse architect Aldo Rossi. De kosten bedroegen ongeveer f. 40 miljoen. Naast de bouwtijdoverschrijding bleek ook het budget te krap. Vorig jaar werd bekend dat de bouw f. 3,4 miljoen meer zou gaan kosten. Van die overschrijding was echter f. 1,8 miljoen toe te schrijven aan het niet waardevast maken van het in 1990 vastgestelde krediet.

Absurd

Beide kemphanen betichten elkaar van wanprestatie. Vooral het uitlopen van de bouwtijd en de daaruit voortvloeiende kosten zitten de provincie hoog. Vorige week noemde Ger Kockelkorn, cultuurgedepudeerde van de provincie Limburg, de hoogte van de claim absurd. “Maar feitelijk doet de hoogte van de claim er voor ons niet toe. De provincie accepteert immers geen enkele aansprakelijkheid en dus ook geen enkele claim. Dat hebben we van meet af aan duidelijk gemaakt”. De claim die de provincie bij de aannemers heeft neergelegd is overigens afkomstig van Bonnefanten BV. Door de vertraging is zij in de problemen gekomen. Het museum opent het komend voorjaar zijn deuren.

Niet meer doen

Verscheidene fracties in provinciale staten zijn niet gelukkig met de nu ontstane situatie. “De hele gang van zaken bij dit po lijkt me een duidelijk bewijs dat we dit als provincie gewoon niet meer moeten doen”, aldus D66-er Rob van der Heijden in het Limburgs Dagblad.

Het vermoeden bestaat dat als de Raad voor Arbitrage de bouwers in het gelijk stelt die provincie met geld over de brug moet komen. Door gebruik te maken van een speciale financieringsconstructie hoefden gedeputeerde staten tot nu toe niet aan te kloppen voor een aanvullend bouwkrediet.

Reageer op dit artikel