nieuws

Bouwbedrijf kan eigen risicodrager ZW worden

bouwbreed

Bijna 100 bouwbedrijven hebben zich tot nog toe gemeld bij de administrateur van de Bedrijfsvereniging voor de Bouwnijverheid, het SFB in Amsterdam, gemeld om in aanmerking te komen voor een erkenning als ‘eigen risicodrager Ziektewet’.

Als die aanvraag wordt gehonoreerd betaalt men geen ZW-premies meer, maar is het bedrijf zelf verantwoordelijk voor de doorbetaling van loon bij ziekte. Elk bouwbedrijf kan ‘eigen risicodrager’ worden met ingang van de eerste dag van elk kwartaal, mits de aanvraag daartoe tenminste dertien weken daarvoor is ingediend. Het betekent in ieder geval dat, nu het Besluit Eigen Risicodragen van de rijksoverheid van kracht is geworden bedrijven vanaf 1 april a.s. zelf voor de administratie van ziektegevallen en uitbetaling ke gaan zorgen.

Om eigen risicodrager te worden moet een bankgarantie of verzekeringsovereenkomst overgelegd ke worden, waaruit blijkt dat bank of verzekeringsmaatschappij zich garant stelt voor een bepaald bedrag, dat door de bedrijfsvereniging wordt vastgesteld. Bovendien dient men een administratie op te zetten, waarbij de relevante gegevens worden vastgelegd per ziektegeval, zoals hoogte en duur van de uitkering, de dagen waarover geen ziekengeld is betaald, de reden daarvan etc. Ook een registratie van gevallen van arbeidsongeschiktheid door een bedrijfsongeval of beroepsziekte moet worden aangelegd.

Werkgevers in de bouw doen er goed aan eigen risicodrager te worden als ze menen door het geringe ziekteverzuim en een gerichte verzuimbestrijding goedkoper uit zijn dan met het betalen van premies ZW. Overigens mag men in dat geval niet zelf beslissen of een werknemer loon krijgt doorbetaald. De beslissing geen uitkering te doen blijft voorbehouden aan de bedrijfsvereniging. Elke ondernemer zal voor zichzelf moeten (laten) nagaan of het rendabel is eigen risicodrager te worden. Bij de beoordeling moet in ieder geval worden meegenomen wat de ZW-premie maal het aantal werknemers per jaar zal gaan bedragen. Voor middelgrote en grote bedrijven in de bouw bedraagt die premie voor B(ouwplaats)-personeel 3,5%, voor A-personeel (uta-mensen) 2,2%. Voor bedrijven met minder dan 15 werknemers gelden premies van respectievelijk 5,25 en 3,7%.

Reageer op dit artikel