nieuws

Bouw 40 woningen en politiebureau Bergen op Zoom

bouwbreed

De gemeenteraad van bergen op Zoom buigt zich op 22 december dit jaar over een voorstel van B en W om f. 632.000 beschikbaar te stellen voor het bouwrijp maken van een locatie aan de Burgemeester Wittelaan/Randweg Noord.

Dat is nodig om in de tweede helft van volgend jaar te ke beginnen met de bouw van veertig woningen en een nieuw politiebureau. Het bouwrijp maken behelst onder meer ook plaatsen van een geluidscherm.

Reageer op dit artikel