nieuws

Bij aanstellingskeuring steeds meer afvallers

bouwbreed

Bedrijfsartsen hebben vorig jaar bij het verrichten van aanstellingskeuringen aanzienlijk meer mensen voor werk afgewezen dan in de jaren ervoor. Keurden ze in 1991 nog 1,8 % van alle kandidaten af, in 1993 was dat 5 %. Huisartsen keurden iets minder mensen af: 1,4 % in 1991 tegen 1,2 % vorig jaar.

Dit blijkt uit het onderzoeksrapport ‘De praktijk van de medische aanstellingskeuringen in 1993’ dat staatssecretaris Linschoten van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer heeft doen toekomen. Het gaat om een herhaling van een eerder al in 1991 verricht onderzoek. Dat werd uitgevoerd onder 1700 bedrijfs- en huisartsen en 900 bedrijven met twee of meer werknemers. In vergelijking met 1991 blijkt het aantal aanstellingskeuringen verdubbeld. Vooral middelgrote bedrijven keuren vaker. Met name de middelgrote ondernemingen (10-100 werknemers) voerden vorig jaar een ander keuringsbeleid dan tijdens het eerste onderzoek van het ministerie in 1991. In dat jaar werden 18 van de 100 in dienst genomen werknemers gekeurd. Vorig jaar waren dat er 56 op de 100.

Bij grote ondernemingen (meer dan 100 werknemers) bleef het aantal keuringen gelijk. Hier werden 64 van de 100 nieuwkomers gekeurd.

Verzuimcontrole

Vergeleken met 1991 heeft het bedrijfsleven in Nederland de verzuimcontrole verscherpt en wordt meer aandacht besteed aan verbetering van de verzuimbegeleiding. Wat dat laatste betreft: vorig jaar heeft 94 % van de grote bedrijven maatregelen genomen. In 1991 was dat 82 %. Bij de middelgrote bedrijven nam 82 % maatregelen in 1993. In 1991 was dat 59 %.

Volgens Linschoten wijzen de resultaten van het vorig jaar verrichte onderzoek niet op een verband tussen het aantal aanstellingskeuringen en de instroom in de wao. Ongeveer 0,9 % van de onderzochte bedrijven heeft in 1993 volgens hem een beroep gedaan op de wao. Belangrijkste redenen voor afkeuring van kandidaten door bedrijfs- en huisartsen zijn een ziekte of aandoening of een verhoogde kans daarop door de aard van het te verrichten werk. Ongeveer 80 % van de keurende artsen wijst op grond daarvan mensen af voor een bepaalde baan.

Reageer op dit artikel