nieuws

B en W Heerenveen kiezen voor goedkoopste oplossing RW 32

bouwbreed

Burgemeester en wethouders van Heerenveen hebben een keus gemaakt uit vier varianten voor het klaverblad in de kruising van rijksweg 32 met de A7. De rijksweg A7 komt nu op maaiveldhoogte en de rijksweg 32 op zes meter hoogte.

Het nieuwe klaverblad komt ten noordoosten van Heerenveen en is nodig vanwege de verdubbeling van de autoweg Leeuwarden-Zwolle. Het gekozen alternatief vergt f. 37 miljoen.

Drie andere varianten (verzonken klaverblad, een knooppunt op drie niveaus en een klaverblad met omgekeerde hoogteligging) zijn derhalve van de baan. Ze bleken minder milieuvriendelijk dan de gekozen oplossing, zo blijkt uit de Milieu-effectrapportage (MER).

Goedkope oplossing

De verschillen tussen de vier varianten zijn op het gebied van verkeersafwikkeling en -veiligheid marginaal, aldus het gemeentebestuur. De optie om de bestaande rotonde bij Heerenveen te handhaven, is direct van tafel geveegd. De verkeerstoename rond het Friese Haagje is daarvoor te groot.

De gekozen variant is met – 37 miljoen de goedkoopste oplossing; voor het gemeentebestuur de belangrijkste reden voor deze keuze.

Het duurste alternatief (rijksweg 32 verdiept en rijksweg A7 op maaiveldhoogte) vergt – 68 miljoen. Een klaverblad met rijksweg 32 op maaiveldhoogte en de A7 op 6 meter hoogte kost – 43 miljoen. Visueel is dat mooier, maar dat weegt niet tegen de meerkosten van – 9,5 miljoen op, aldus het Heerenveense gemeentebestuur. Een knooppunt met drie niveaus kost – 53 miljoen.

Gefaseerde aanpak

Tegen de ingrijpende reconstructieplannen rond Heerenveen zijn zeven bezwaarschriften binnengekomen. Om geluidsoverlast zoveel mogelijk te voorkomen wordt Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB) gebruikt, terwijl langs de rijkswegen op diverse plaatsen geluidsschermen komen, evenals gevelisolatie.

Eerder al ontstond in Heerenveen rumoer over de gemeentelijke plannen om vervuilde grond in aarden geluidswallen langs rijksweg 32 onder te brengen. Aangezien het om licht verontreinigde grond gaat, levert dat volgens het gemeentebestuur geen problemen op.

De reconstructie van rijksweg 32 wordt in de periode van 1995 tot 1999 uitgevoerd.

Reageer op dit artikel