nieuws

Zuid-Holland wil grond voor A2 verkopen

bouwbreed Premium

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland willen Rijkswaterstaat ruim drie hectare grond nabij Vianen verkopen. De directie Utrecht van deze dienst kan dan ter hoogte van de Lekbrug de A2 verbreden. De statencommissies Groen en Personeel en Financien stemmen met het voorstel in. De fracties van GroenLinks en de PvdA maakten een voorbehoud.

Het streekplan Zuid-Holland Oost duidt de gronden aan als agrarisch gebied met natuur- en landschapswaarden. In overleg met Rijkswaterstaat wordt gezocht naar compensatie van de aantasting. Met deze dienst, de gemeente Vianen, Groenservice Zuid-Holland en Zuidhollands Landschap is een inrichtingsplan voor het hele gebied opgesteld. Het plan moet de recreatieve afronding van de Put van Vianen en de natuurontwikkeling van de Put en het omliggende terrein bevorderen.

De bijbehorende overeenkomst wordt in het voorjaar van 1995 ondertekend. Rijkswaterstaat draagt maximaal f 1 miljoen bij aan de natuurontwikkeling. De opbrengst van de verkoop gaat eveneens op aan de inrichting.

Reageer op dit artikel