nieuws

Zeehavenkanaal Delfzijl gesaneerd

bouwbreed Premium

De sanering van de verontreinigde bodem van het Zeehavenkanaal in Delfzijl is voltooid. De werkzaamheden hebben twee jaar in beslag genomen. Volgens het Havenschap Delfzijl/Eemshaven hebben de kosten van het po circa f. 18 miljoen bedragen. De bodem was verontreinigd met ongeveer duizend kilo van het kankerverwekkende hexachloorbenzeen, waarvan nu 980 kilo geborgen is.

Opdrachtgever was Rijkswaterstaat. De verontreiniging is grotendeels verwijderd via ontgraving door een zogenoemde wormwielzuiger. De specie is opgeslagen in twee depots, een voor de zeer verontreinigde grond en een voor het wat minder ernstig vervuilde materiaal. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door HAM-VOW uit Werkendam.

Reageer op dit artikel