nieuws

Zandbedrijven niet eens met afdichting kleiput

bouwbreed Premium

De zandbedrijven Delgromij BV en Kaliwaal Bijland BV zeggen dat de afdichting met een kleilaag van een voormalige kleiput in de Leeuwense Waard bij Druten niet nodig is. In het moerasachtige gebied zou zich waardevolle natuurschoon hebben ontwikkeld.

Daarom hebben Delgromij en Kaliwaal Bijland in een beroepszaak voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de afdichting aangevochten.

De kleiwinning in het gebied is al in de jaren zestig stopgezet. Sindsdien heeft de natuur op het vijf hectare grote terrein vrij spel gehad.

Niettemin houdt de provincie vast aan het aanleggen van de kleilaag om kwelwater in het gebied te voorkomen. Beide bedrijven betwisten dat zich in de Leeuwense Waard problemen met kwelwater voordoen. Delgromij en Kaliwaal zijn het niet eens met de beperking van het afdichten tot de maanden juli tot en met oktober. De provincie stelde deze eis om de overwinterende en broedende vogels te beschermen.

De afdeling bestuursrechtspraak laat over enige tijd weten of de zandbedrijven de Leeuwense Waard moeten ophogen.

Reageer op dit artikel