nieuws

Woonwagenbewoners trekken naar houten systeemwoningen

bouwbreed

Onder woonwagenbewoners is een groeiende behoefte aan houten systeemwoningen, ook wel chaletwoningen genoemd. De Limburgse provinciewoordvoerder H.J.M. Achten vertelde dat tijdens een hoorzitting bij de Raad van State.

Aan de orde waren de Sittardse bestemmingsplannen ‘Woonwagenlocatie Heistraat, Einighausen’, ‘Schoutenstraat en omgeving, Munstergeleen’ en ‘Woonwagenlocatie Beukenboomseweg, Guttecoven’.Alle drie de bestemmingsplannen zijn opgesteld om de realisatie van kleine woonwagenkampen mogelijk te maken. De twee laatste zijn reeds aangelegd, vooruitlopend op het definitief van kracht worden van de bestemmingsplannen. Het kampje aan de Heistraat zal er komen als de gehele procedure bij de Raad van State is doorlopen en het bestemmingsplan niet wordt afgekeurd. Over een aantal weken worden de uitspraken bij de Raad van State ter inzage gelegd.

De behoefte aan nieuwe kleinere kampen is jaren geleden ontstaan toen het nieuwe provinciaal woonwagenplan werd gepresenteerd. Daarin stond dat de grotere kampen in Venray, Heerlen, Maastricht en Sittard afgebouwd moesten worden. De situatie in de grotere kampen bleek slecht beheersbaar, waardoor er problemen op het gebied van milieu, volksgezondheid en strafrecht ontstonden. De mensen zouden te geisoleerd leven.

Inmiddels zijn Venray en Heerlen reeds geheel afgebouwd. De bewoners zijn over kleinere kampen verdeeld en er is dus enige ervaring met de nieuwe situatie. Volgens provinciewoordvoerder H. van Achten zijn de berichten “zonder meer gunstig”. Het idee achter de kleinere kampen is dat de woonwagenbewoners ‘integreren’ met de gewoon gehuisveste bevolking.

Hij constateert zelfs een verdere ontwikkeling in de situatie. Woonwagenbewoners van kleinere kampen gaan hun wagen vervangen door een houten chalet. Voorheen werd altijd gedacht dat een woonwagenbewoner niet in een permanent huis wilde wonen. Daar zou nu verandering in komen.

Geen problemen

Van Achten pleit er dan ook voor dat de realisatie van houten chalets op een klein kamp bestemmingsplantechnisch bezien niet op problemen stuit. Hij wil in de bestemmingsplannen verwoord zien dat de woonwagenstandplaatsen vervangen ke worden door chalets.

De Raad van State zal zich hierover uitspreken. De drie Sittardse zaken zijn overigens door omwonenden naar de Raad van State gebracht. Van hen vond niemand het vrijdag nodig om het beroep mondeling in Den Haag te komen toelichten. De vaste adviseur van de Raad van State concludeert in alle drie de zaken dat de bezwaren van de omwonenden ongegrond verklaard ke worden.

Reageer op dit artikel