nieuws

Woonbond blij met verplicht overleg over huurverhogingen

bouwbreed Premium

De Nederlandse Woonbond is blij dat de motie van Esselink (CDA) en Duivesteijn (PvdA), waarin wordt gesteld dat verhuurders bij grote huurverhogingen in overleg moeten treden met hun huurders, door een meerderheid in de Tweede Kamer is aangenomen.

Dat gebeurde gisteren, bij de stemming over de begroting van VROM voor 1995. Het overleg moet wettelijk worden geregeld via de Huurprijzenwet. De Kamer heeft bedongen dat de wijziging nog voor de volgende huurverhoging van 1 juli 1995 moet zijn doorgevoerd. Volgens de Woonbond betekent de maatregel een verbetering van de juridische positie van huurdersorganisaties. Tot nog toe overlegde slechts een op de drie sociale verhuurders met de huurders over de huurverhoging.

Reageer op dit artikel